Kaip mus rasti?

Kas mes esame?

Kuo galime padėti?

JRD veiklos naujienos

2018-04-17
Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje finansavimo konkurso konsultacija

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, siekdamas konsultuoti su jaunimu dirbančių organizacijų, atvirųjų jaunimo centrų bei atvirųjų jaunimo erdvių darbuotojus finansavimo konkurso klausimais, š. m. balandžio 23 d. Šiauliuose organizuoja finansavimo konkurso konsultaciją, kurių metu bus konsult...

Bendrosios naujienos

2018-04-24
Atviros Lietuvos fondo skaitinių dienos kviečia dalyvauti

Atviros Lietuvos fondas š.m. liepos 22-26d. Bistrampolio dvare organizuoja ALF Skaitinių dienas ir kviečia jaunus žmones prasmingai ir smagiai praleisti laiką!

Šiandien pernelyg dažnai girdime kalbas, kad jaunimui priklauso ateitis. Suprask, dabartis yra kažkieno kito rankose. Manome, kad jaunimas turi tarti savo balsą jau dabar. Tam, kad...

Apie JRD

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - JRD) buvo įkurtas 2006 m. rugpjūčio 15 d. pertvarkius Valstybinę jaunimo reikalų tarybą (VJRT) , veikusią nuo 1996 m.

Darbo su jaunimu sistemos plėtra

JRD plėtoja įvairias darbo su jaunimu formas.

Savanoriškos veiklos skatinimas

Kuriame savanoriškos veiklos modelį visiems jauniems žmonėms Lietuvoje.

Finansavimo konkursai

Viena pagrindinių Jaunimo reikalų departamento veiklos krypčių – parama jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms.

11

Finansuotų projektų

249238 €

Finansuotų projektų suma

554715

Jaunų žmonių

1940

JST Savanorių

Jaunimo politika

Kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei integravimuisi į visuomenės gyvenimą.

Darbas su jaunimu

Darbas su jaunimu - veikla, skirta sudaryti sąlygoms jaunam žmogui įsitraukti į asmeninę, profesinę ir visuomeninę veiklą, jo kompetencijoms plėtoti ir ugdyti.

Plačiau

Informacija apie jaunimą

Planuodamas veiklą ir įgyvendindamas konkrečius savo veiklos tikslus JRD didžiausią dėmesį skiria realiems jaunimo poreikiams, taip pat jaunimo organizacijų veiklos, jaunimo vertybinių nuostatų ir gyvenimo sąlygų analizei.

Plačiau