Vilniaus miesto savivaldybė skelbia 2013 m. jaunimo programų konkursą

2013-04-10

Vilniaus miesto savivaldybė skelbia 2013 m. jaunimo programų konkursą

Siekiančios gauti paramą Jaunimo programos turi būti nukreiptos į jaunimui aktualių problemų sprendimą, jaunimo įsitraukimo į visuomeninį gyvenimą skatinimą. Ypatingai akcentuojama jaunimo nedarbo problema, todėl jauni žmonės, siekiantys įsitvirtinti darbo rinkoje bei socialinę atskirtį patiriantys jaunuoliai yra prioritetinė tikslinė grupė.

Konkurso bendrieji tikslai:

  • skatinti priemones, kuriomis siekiama mažinti jaunų žmonių nedarbą Vilniaus mieste;
  • skatinti jaunų žmonių aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje;
  • stiprinti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas.

Konkurso bendrieji uždaviniai:

  • padėti jauniems žmonėms integruotis į darbo rinką (darbas nevyriausybinėse organizacijose, stažuotės verslo įmonėse ir t.t.);
  • skatinti ir sudaryti sąlygas jaunimui pradėti savo verslą;
  • mažinti jaunimo socialinę atskirtį;
  • skatinti nemotyvuoto jaunimo aktyvų dalyvavimą bendruomeninėje, organizacijų ir kitoje pozityvioje veikloje;
  • skatinti savanorystę;
  • skatinti įvairių kultūrų pažinimą ir toleranciją;
  • kelti organizacijų veiklos kokybę bei efektyvumą, užtikrinti organizacijų veiklos tęstinumą.

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti Vilniaus mieste veikiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės.

Siekiant palengvinti dokumentų tvarkymą, paraiškos gali būti teikiamos internetu, pasinaudojant Vilniaus miesto savivaldybės Elektronine paslaugų valdymo sistema www.vilnius.lt tinklapyje (paraiškų el. būdu teikimo instrukcija).

Susidomėjusius asmenis kviečiame dalyvauti informaciniame seminare, kuris įvyks balandžio 16 d., 17.15  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje. Norintys dalyvauti seminare gali registruotis el. paštu jonas.laniauskas@vilnius.lt iki balandžio 15 dienos (laiške nurodykite savo vardą, pavardę, organizaciją).

Jaunimo programų rėmimą iš savivaldybės biudžeto lėšų reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 30-812  patvirtinti konkurso nuostatai.

Programos veiklos gali būti pradėtos nuo birželio 1 d.

Paraiškos pagal visas paprogrames,  išskyrus Vilniaus neformalių jaunimo grupių skatinimo paprogramės,   priimamos nuo balandžio 6 dienos iki balandžio 29 dienos 17.00 val.

Projektus pagal Vilniaus neformalių jaunimo grupių skatinimo paprogramę galima teikti ištisus metus, be ne vėliau 2013 m.  spalio 1 d.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorių Joną Laniauską tel. 211 2356 arba el. paštu jonas.laniauskas@vilnius.lt.

 

Vilnius.lt informacija