Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, toliau - EBPO).

Tikslas: skatinti ir remti politiką, kuri padėtų didinti ekonominę ir socialinę žmonių gerovę visame pasaulyje. EBPO galima pavadinti forumu, kuriame valstybės diskutuoja, dalijasi patirtimi bei plėtoja naujas ekonominės bei socialinės politikos gaires, kurios vėliau perkeliamos į praktinį valstybių gyvenimą.

Koordinuoja: Prancūzija.

Atstovai: 34 (21 ES valstybės narės; Lietuva dar neatstovaujama).

Pastabos: 2002 m. Lietuva pateikė oficialų prašymą tapti organizacijos nare. 2013 m. Lietuva pateikė numatomą veiksmų planą narystei organizacijoje iki 2015 m. JRD atstovas (Juozas Meldžiukas) dalyvavo darbo grupės veikloje sudarant jaunimo politikos veiksmų planą. 2015 m. Lietuva pakviesta pradėti derybas dėl narystės EPBO.

2013 m. EBPO veiksmų planas gerinant jaunimo įsiliejimą į darbo rinką (pdf)

Oficiali EBPO svetainė