Europos jaunimo politikos žinių centras

Europos jaunimo politikos žinių centras (angl. European Knowledge Center for Youth Policy, toliau - EKCYP).

Tikslas: gerinti žinių perdavimą tarp mokslinių tyrimų, politikos ir praktikos sričių renkant ir skleidžiant informaciją apie jaunimo politiką, jaunimo situaciją Europoje ir už jos ribų.

Koordinuoja: Europos Sąjungos Taryba.

Atstovai/partneriai: 45 atstovai iš kiekvienos valstybės (tarp jų ir Lietuva).

Šiuo metu Lietuvos atstovas EKCYP yra Marius Ulozas

Toliau yra pateikti EKCYP susitikimų raštai:

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

 

Daugiau informacijos apie EKCYP galite rasti čia.