Jaunimo politikos apžvalga

Nuo 2000 metų Lietuva dalyvauja Europos Tarybos organizuojamoje Europos jaunimo politikos tyrimo programoje, o 2002 metų pabaigoje Vilniuje buvo pristatyti tyrimo "Jaunimo politikos kaita" rezultatai.

Ataskaitoje pateikiami ir analizuojami esminiai Lietuvos jaunimo politikos formavimosi ir raidos etapai bei šios viešosios politikos srities išskirtinumą lemiantys faktoriai. Ataskaitos ruošimo eigoje dėmesys buvo skiriamas tiek galiojančiai teisinei bazei, tiek šalies jaunimo politikos įgyvendinimo procesuose dalyvaujančių valstybės ir nevyriausybinių struktūrų veiklai.

Ataskaitoje yra pateikiama informacija apie didžiausią įtaką jauniems žmonėms turinčias valstybės veiklos sferas: švietimo, užimtumo, socialinės apsaugos, sveikatos, būsto, nusikaltimų išaiškinimų, krašto apsaugos, kultūros bei sporto.

Pateikiamame dokumente taip pat įvardintos ir išsamiai išanalizuotos vykdytos reformos, programos, idėjos ir vizijos. Įvertinant įgyvendinamų idėjų vertingumą, ataskaitoje kartu pažymima, kad siekiant jų efektyvaus realizavimo dažnai pritrūksta tam skiriamų lėšų, politikų dėmesio, patirties ir atskirų institucijų veiklos koordinavimo.

Vertinant ataskaitoje pateiktą informaciją tampa aišku, kad Lietuvos jaunimo politikos efektyvumą ir atitikimą jaunimo lūkesčiams lemia bendras jos įgyvendinimo principas, kuris yra grindžiamas poreikiu atkreipti dėmesį į egzistuojančią problemą. Taip pat svarbūs vėlesni jaunimo politikos realizavimo aspektai: įvairių interesų ir poreikių patenkinimo, rezultatyvius pokyčius skatinančių priemonių įgyvendinimo bei efektyvaus rezultatų pateikimo politikos adresatams - Lietuvos jaunimui - siekiai.

Skaitykite:

 1. Turinys;
 2. Įvadas;
 3. Švietimo politika;
 4. Užimtumo politika;
 5. Socialinė apsauga;
 6. Sveikatos politika;
 7. Būsto politika;
 8. Kriminalinis teisingumas;
 9. Krašto apsaugos ir gynybos politika;
 10. Kultūros politika;
 11. Sporto politika.