JRD veiklų kalendorius

2017.03.17 dienos įvykiai:

Konsultacija AJC darbuotojams; susitikimas

Kovo 24 d. 11.00 Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vedėja V. Karnickaitė ir projekto „Atrask save“ vadovė G. Sabaliauskaitė susitinka su Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacijos atstovais dėl atvirųjų ženkliukų taikymo neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų įsivertinimo metu.

Kovo 24 d. 13.00 Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistė G. Vyšniauskaitė organizuoja atvirųjų jaunimo centrų darbuotojams skirtą konsultaciją Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2017 metais konkurso (toliau – Konkursas) klausimais, siekiant informuoti atvirųjų jaunimo centrų darbuotojus apie pagrindines Departamento vykdomo Konkurso sąlygas bei nustatytus reikalavimus teikiamiems projektams ir jų vykdytojams, esminius paraiškų pildymo per Jaunimo ir vaikų konsultavimo ir informavimo sistemą (JAVAKIS) etapus, pareiškėjų, kuriems bus skiriamas finansavimas, sutartinius įsipareigojimus ir atsiskaitymo tvarką už įgyvendinto projekto rezultatus, konsultuoti kitais bendriniais su Konkursu susijusiais klausimais. Dalyvauja V. Karnickaitė.