JRD veiklų kalendorius

2017.03.21 dienos įvykiai:

Konsultacija AJE darbuotojams

Kovo 21 d. 14.00 Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistė G. Vyšniauskaitė organizuoja atvirųjų jaunimo erdvių darbuotojams skirtą konsultaciją Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2017 metais konkurso (toliau – Konkursas) klausimais, siekiant informuoti atvirųjų jaunimo erdvių darbuotojus apie pagrindines Departamento vykdomo Konkurso sąlygas bei nustatytus reikalavimus teikiamiems projektams ir jų vykdytojams, esminius paraiškų pildymo per Jaunimo ir vaikų konsultavimo ir informavimo sistemą (JAVAKIS) etapus, pareiškėjų, kuriems bus skiriamas finansavimas, sutartinius įsipareigojimus ir atsiskaitymo tvarką už įgyvendinto projekto rezultatus, konsultuoti kitais bendriniais su Konkursu susijusiais klausimais. Dalyvauja V. Karnickaitė.