JRD veiklų kalendorius

2017.03.28 dienos įvykiai:

JGI įgyvendinimas; konsultacijos

Kovo 28 d. 13.00-16.00 Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistė D. Nakutytė organizuoja individualias konsultacijas jaunimo organizacijų atstovams paraiškų teikimo Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2017–2018 metais konkursui klausimais.

Įgyvendindamas ES projektą „Atrask save“, JRD organizuoja:

Kovo 28 d. 10.00 projekto „Atrask save“ koordinatorės J. Bukauskaitė ir V. Pociūtė susitinka su Kupiškio rajono savivaldybės vietos JGI koordinatoriumi.

Kovo 28 d. 13.00 projekto „Atrask save“ koordinatorės J. Bukauskaitė ir V. Pociūtė lankosi Biržų atviroje jaunimo erdvėje, kur susitinka su Biržų rajono savivaldybės vietos JGI koordinatoriumi, savanorių mentore ir savanorius priimančios organizacijos kuratore