JRD veiklų kalendorius

2017.05.22 dienos įvykiai:

„Jaunų žmonių psichologija: kaip atliepti jų poreikius ir siekius?”; vertinimo komisijos posėdžiai

Gegužės 22-23 d.  Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistė G. Vyšniauskaitė organizuoja mokymus atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių darbuotojams „Jaunų žmonių psichologija: kaip atliepti jų poreikius ir siekius?” Klaipėdoje.

Gegužės 22 d. 13.00 Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistė G. Vyšniauskaitė organizuoja Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2017 metais konkurso paraiškų vertinimo komisijos posėdį.

Gegužės 22–26 d. Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistė D. Nakutytė dalyvauja įvadiniuose valstybės tarnautojų mokymuose Vilniuje.