JRD veiklų kalendorius

2017.06.5 dienos įvykiai:

Konferencija / Susitikimas / Konsultacija

Birželio 5-6 d.Tarptautinė International voluteering for all (trump. IVO4ALL) konferencija Briuselyje, dalyvauja direktorius V. Trapinskas ir Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja M. Petkevičiūtė.

Birželio 5 d. 13 val.  Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vedėja V. Karnickaitė dalyvauja projekto „Naujasis bendravimo ir bendradarbiavimo modelis geresniam informavimui apie Jaunimo garantijas“ partnerių į(si)vertinimo susitikime.

Birželio 5 d. Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistė G. Vyšniauskaitė organizuoja individualią konsultaciją Krakių kultūros centro atvirosios jaunimo erdvės darbuotojams, Krakėse.