JRD veiklų kalendorius

2017.06.26 dienos įvykiai:

Konferencija / darbo grupė

Direktoriaus pavaduotojas J.Meldžiukas dalyvauja LR Seime vykstančioje konferencijoje „Prekyba žmonėmis: globalizacija, vertybės, socialinė atskirtis ir partnerystės svarba“.

13 val. Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vedėja V. Karnickaitė organizuoja darbo grupės, skirtos darbo su jaunimu gatvėje ir mobilaus darbo su jaunimu koncepcijoms parengti, posėdį.