Kviečiame teikti paraiškas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo projektų finansavimo 2014 metais konkursui

2013-11-21

Kviečiame teikti paraiškas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo projektų finansavimo 2014 metais konkursui

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, direktoriaus įsakymu, skelbia Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo (toliau – Fondas) projektų finansavimo 2014 metais konkursą.

Konkurso tikslas – paremti projektus, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja Lietuvos ir Lenkijos jaunimo draugišką bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

1. jaunimo mainai (teikiant pildomas nuostatų Priedas Nr. 1);
2. kiti projektai (teikiant pildomas nuostatų Priedas Nr. 2):
2.1. mokymai;
2.2. seminarai;
2.3. susitikimai;
2.4. konferencijos;
2.5. pažintiniai vizitai;
2.6. informaciniai projektai.

Konkurse gali dalyvauti jaunimo ar su jaunimu dirbančios bei registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ne pelno siekiančios švietimo, viešosios įstaigos ar nevyriausybinės organizacijos.

Projekto dalyviai turi būti 13 – 30 metų amžiaus.

Projektai grindžiami pagrindiniais proporcingo dalyvių iš Lietuvos ir Lenkijos dalyvavimo principais bei lyčių pusiausvyra.

Skelbiami šie konkurso prioritetai:

1. tarpkultūrinio ir tarpetninio dialogo skatinimas;
2. mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių įtraukimas;
3. bendrų demokratinių pokyčių ir narystės Europos Sąjungoje 10-ies metų patirties paminėjimas;
4. verslumo bei inovacijų taikymas sprendžiant jaunimo problemas.

Būtina pateikti keturis paraiškos egzempliorius. Paraiška turi būti tvarkinga, susegta, puslapiai sunumeruoti.

Daugiau informacijos rasite Konkurso nuostatuose. Paraiškos formą lietuvių kalba rasite čia: Priedas Nr. 1, Priedas Nr. 2.

Paraiškų laukiame iki 2014 m. sausio 17 d. 15 val. Paštu galima išsiųsti iki 2014 m. sausio 13 d. (imtinai).

Išsamesnės informacijos teiraukitės Aurelijos Kazlauskienės, tel. (8 5) 246 0886, el. paštas: Aurelija.Kazlauskiene@jrd.lt.

JRD informacija