Skelbiamas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo projektų finansavimo 2013 metais konkursas

2012-11-09

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, direktoriaus įsakymu, skelbia Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo (toliau – Fondas)  projektų  finansavimo 2013 metais konkursą.

Konkurso tikslas – paremti projektus, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja Lietuvos ir Lenkijos jaunimo draugišką bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

1.    jaunimo mainai (teikiant pildomas nuostatų Priedas Nr.1);
2.    kiti projektai (teikiant pildomas nuostatų Priedas Nr.2):
2.1    mokymai;
2.2    seminarai;
2.3    susitikimai;
2.4    konferencijos;
2.5    pažintiniai vizitai;
2.6    informaciniai projektai.

Konkurse gali dalyvauti jaunimo ar su jaunimu dirbančios bei registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ne pelno siekiančios švietimo, viešosios įstaigos ar nevyriausybinės organizacijos.

Projekto dalyviai turi būti 13 – 30 metų amžiaus.

Projektai grindžiami pagrindiniais proporcingo dalyvių iš Lietuvos ir Lenkijos dalyvavimo principais bei lyčių pusiausvyra.

Skelbiami šie konkurso prioritetai:

1.     tarpkultūrinio ir tarpetninio dialogo skatinimas;
2.     mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių įtraukimas;
3.     inovacijų taikymas organizuojant jaunimo veiklas;
4.     organizacijų bendradarbiavimo tinklo kūrimas.

Būtina pateikti keturis paraiškos egzempliorius. Paraiška turi būti tvarkinga, susegta, puslapiai sunumeruoti.

Daugiau informacijos rasite Konkurso nuostatuose. Paraiškos formą lietuvių kalba rasite čia: Priedas Nr.1, Priedas Nr. 2.

Paraiškų laukiame iki 2013 m. sausio 14 d. 16.30 val. Paštu galima išsiųsti iki 2013 m. sausio 9 d. (imtinai).

Išsamesnės informacijos teiraukitės Sandros Jančauskaitės-Aragroug, tel.: (8-5) 2497 117, el. paštas: Sandra.Jancauskaite@jrd.lt

 

JRD informacija