Skelbiame Atvirųjų jaunimo centrų ir Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo 2015 metais konkursus!

2015-01-27

Skelbiame Atvirųjų jaunimo centrų ir Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo 2015 metais konkursus!

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vadovaudamasis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-28  „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2015 metais konkurso nuostatų patvirtinimo”, 2015 m. sausio 26 d. paskelbtu Teisės aktų registre ir 2015 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-29 „Dėl Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo 2015 metais konkursų nuostatų patvirtinimo“, 2015 m. sausio 26 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Atvirųjų jaunimo centrų ir Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo 2015 metais konkursus (toliau – Konkursai).

Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo 2015 metais konkursams iš viso skirta 57 924 eurų.

Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2015 metais konkurso dokumentai:

Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2015 metais konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai). Paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas). Teikėjo 2015 m. veiklų plano forma (Nuostatų 2 priedas). Teikėjo deklaracijos forma (Nuostatų 3 priedas). Paraiškos ir teikėjo atitikties formaliesiems kriterijams įvertinimo forma (Nuostatų 4 priedas). Programos turinio ir lėšų planavimo įvertinimo forma (Nuostatų 5 priedas).

Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo 2015 metais konkurso dokumentai:

Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo 2015 metais konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai). Paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas). Teikėjo 2015 m. veiklų plano forma (Nuostatų 2 priedas). Teikėjo deklaracijos forma (Nuostatų 3 priedas). Paraiškos ir teikėjo atitikties formaliesiems kriterijams įvertinimo forma (Nuostatų 4 priedas). Programos turinio ir lėšų planavimo įvertinimo forma (Nuostatų 5 priedas).

Paraiškos turi būti pateiktos adresu: Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, A. Vivulskio g. 5, LT-03162 Vilnius, ne vėliau kaip  iki 2015 m. vasario 25 d. 16.30  arba gautos registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta ne vėliau nei 2015 vasario 25 d. (imtinai).

Konkursų klausimais konsultuoja Departamento Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistas Petras Uksas, tel. (8 5) 2 461 676, el. p. petras.uksas@jrd.lt.

 

JRD Informacija