JRD vidaus tvarkos taisyklės ir darbo reglamentas

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus tvarkos taisyklės patvirtintos 2017 m. rugsėjo 13 d. Jaunimo reikalų departamento direktoriaus prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu Nr. 2V-151 (1.4) ( *.pdf).

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamentas patvirtintas 2015 m. balandžio 30 d. Jaunimo reikalų departamento direktoriaus prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu Nr. 2V-79A-(1.4) ( *.pdf).

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje tvarkos aprašas, patvirtintas 2017 m. lapkričio 24 d. Jaunimo reikalų departamento direktoriaus prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nr. 2V-192 (1.4) (*.pdf).