Projekto rezultatai

Projekto metu sukurti produktai:

2012 m.

Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse kokybės vertinimo ataskaitos (2012 m.)

2009 - 2010 m.

 1. Patobulinta Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse vertinimo metodika.
 2. Jaunimo centrų koncepcijos (2009 m.).
 3. Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse vertinimų ataskaitos (2010 m.):
  - Jonavos raj. savivaldybės;
  - Kelmės raj. savivaldybės;
  - Klaipėdos m. savivaldybės;
  - Lazdijų raj. savivaldybės;
  - Skuodo raj. savivaldybės;
  - Šiaulių m. saviavldybės;
  - Telšių raj. savivaldybės.
Leidiniai:
 1. Metodika, reikalinga jaunimo problematikos tyrimams savivaldybėse atlikti (2012 m.).
 2. Jaunimo problematikos tyrimai savivaldybėse (2010 m.):
  - Jonavos raj.;
  - Kelmės raj.;
  - Klaipėdos m.;
  - Lazdijų raj.;
  - Skuodo raj.;
  - Šiaulių m.;
  - Telšių raj.
 3. Ilgalaikė jaunimo problematikos tyrimų koncepcija (2012 m.).
 4. Nacionalinė jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodika (2010 m.).
 5. Finansuojamų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos stebėsenos ir kokybės kontrolės sistema (2010 m.).
 6. Rekomendacija savivaldybėms dėl jaunimo politikos savivaldybėse ilgalaikės veiksmų programos sudarymo (2010 m.).
 7. Kompleksinės pagalbos priemonės neorganizuotam jaunimui (2012 m.)
 8. Jaunimo organzacijų mokymų vadovų ruošimo programa (2010 m.).
 9. Jaunimo darbuotojų sertifikavimo metodika (2012 m. galutinė)
 10. Jaunimo darbuotojų sertifikavimo metodika (2012 m. patobulinta).
 11. Akreditavimo mechanizmas organizacijoms, galinčioms sertifikuoti jaunimo darbuotojus (2012 m.).