Strateginiai tikslai ir pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys)

STRATEGINIAI 2014 METŲ TIKSLAI


DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS:
1.     Užtikrinti tarpžinybinį ir tarpsektorinį koordinavimą Jaunimo politikos srityje.
2.     Gerinti įstaigos valdymą ir įvaizdį.
3.     Įvertinti JRK savivaldybėje skiriamą užimtumą Jaunimo politikos įgyvendinimui.

DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO:
1.    Užtikrinti darnų įstaigos veiklos planavimą.
2.    Gerinti įstaigos valdymą ir įvaizdį.
3.    Įvertinti JRK savivaldybėje skiriamą užimtumą Jaunimo politikos įgyvendinimui.

 

PAGRINDINIAI 2014 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS:
1. Parengti pasiūlymą dėl regioninės jaunimo politikos.
2. Savivaldybių jaunimo problemų sprendimo planų įgyvendinimo duomenų analizė.
3. Atnaujintos informacijos apie jaunimo politiką Lietuvoje parengimas ir išleidimas.
4. Įvykdyti klientų pasitenkinimo įstaigos veikla apklausą.

DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO:
1. Kontroliuoti kuruojamų padalinių veiklą siekiant tobulinti jų darbo organizavimą ir savalaikį Departamento 2014 m. veiklos plano įgyvendinimą;
2. Parengti ir nustatytu laiku pateikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tvirtinti Departamento 2014 metų veiklos planą, veiklos ataskaitas, užtikrinti kitų su Departamento veiklos organizavimu susijusių dokumentų parengimą;
3. Kontroliuoti ES struktūrinių fondų lėšomis vykdomų projektų eigą ir užtikrinti, kad būtų pasiekti projektuose numatyti rezultatai;
4. Organizuoti Jaunimo reikalų tarybos posėdžių aptarnavimą;
5. Teikti pasiūlymus veikiantiems teisės aktams bei rengiamiems teisės aktų projektams ir planavimo dokumentams dėl jaunimui aktualių klausimų sprendimo, jaunimo temos įtraukimo į planavimo dokumentus.

 

JRD informacija

JRD veiklų kalendorius

PrAnTrKePeŠeSe
1
3
4
5
6
7
8
2014-12-08
Mokymai
9
2014-12-09
Mokymai
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2014-12-18
Mokymai
19
2014-12-19
Mokymai
20
2014-12-20
Susitikimas
21
22
2014-12-22
Susitikimai
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Turite klausimų? Klauskite!

Registracija naujienlaiškiui