Strateginiai tikslai ir pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys)

STRATEGINIAI 2015 METŲ TIKSLAI


DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS:
1.     Sukurti JRD atrinktų finansuotų projektų stebėsenos sistemą, dėl šiuose projektuose numatytų rodiklių pasiekimo.
2.     Parengti 2014 m. Savivaldybių jaunimo problemų sprendimo planų įgyvendinimo duomenų analizę.
3.     Sukurti Lietuvos jaunimo darbuotojų kompetencijų duomenų bazę.
4. Parengt darbo su jaunimu koncepcijos projektą.


DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO:
1.    Užtikrinti darnų įstaigos veiklos planavimą.
2.    Gerinti įstaigos valdymą ir įvaizdį.
3.    Įvertinti JRK savivaldybėje skiriamą užimtumą Jaunimo politikos įgyvendinimui.

 

PAGRINDINIAI 2015 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS:
1. Parengti pasiūlymą dėl regioninės jaunimo politikos.
2. Savivaldybių jaunimo problemų sprendimo planų įgyvendinimo duomenų analizė.
3. Atnaujintos informacijos apie jaunimo politiką Lietuvoje parengimas ir išleidimas.
4. Įvykdyti klientų pasitenkinimo įstaigos veikla apklausą.

DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO:
1. Kontroliuoti kuruojamų padalinių veiklą siekiant tobulinti jų darbo organizavimą ir savalaikį Departamento 2014 m. veiklos plano įgyvendinimą;
2. Parengti ir nustatytu laiku pateikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tvirtinti Departamento 2014 metų veiklos planą, veiklos ataskaitas, užtikrinti kitų su Departamento veiklos organizavimu susijusių dokumentų parengimą;
3. Kontroliuoti ES struktūrinių fondų lėšomis vykdomų projektų eigą ir užtikrinti, kad būtų pasiekti projektuose numatyti rezultatai;
4. Organizuoti Jaunimo reikalų tarybos posėdžių aptarnavimą;
5. Teikti pasiūlymus veikiantiems teisės aktams bei rengiamiems teisės aktų projektams ir planavimo dokumentams dėl jaunimui aktualių klausimų sprendimo, jaunimo temos įtraukimo į planavimo dokumentus.

 

JRD informacija

  

JRD veiklų kalendorius

PrAnTrKePeŠeSe
1
2016-02-01
Posėdžiai
2
3
2016-02-03
Susitikimai
4
2016-02-04
Susitikimas
5
6
7
8
2016-02-08
Susitikimai
9
2016-02-09
Susitikimas
10
2016-02-10
Susitikimas
12
2016-02-12
Posėdis
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 

Turite klausimų? Klauskite!

Registracija naujienlaiškiui