Strateginiai tikslai ir pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys)

STRATEGINIAI 2012 METŲ TIKSLAI


DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS:
1.     Užtikrinti tarpžinybinį ir tarpsektorinį koordinavimą Jaunimo politikos srityje.
2.     Gerinti įstaigos valdymą ir įvaizdį.
3.     Įvertinti JRK savivaldybėje skiriamą užimtumą Jaunimo politikos įgyvendinimui.

DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO:
1.    Užtikrinti darnų įstaigos veiklos planavimą.
2.    Gerinti įstaigos valdymą ir įvaizdį.
3.    Įvertinti JRK savivaldybėje skiriamą užimtumą Jaunimo politikos įgyvendinimui.

 

PAGRINDINIAI 2012 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS:
1. Gerinti išorinę komunikaciją, apie pačiame JRD vykstančius procesus. Metų eigoje įvykdyti klientų pasitenkinimo įstaigos veikla apklausą.
2. Parengti ir pradėti diegti įstaigos dokumentų (sutarčių, perdavimo-priėmimo aktų, sąskaitų, tarnybinių pranešimų, komandiruočių ir turto valdymo, personalo, atostogų, darbo laiko apskaitos žiniaraščių) kopijų elektroninę duomenų bazę.
3. Parengti pasiūlymus, Lietuvos ir Latvijos jaunimo bendradarbiavimo fondo steigimui. (Pagrindas 2011 m. gruodžio 19 d. LRV pasitarimo protokolas Nr. 90).
4. Parengti darbo su  jaunimu koncepciją ir pateikti Sadm Jaunimo darbuotojo aprašą.
5. Parengti JRK savivaldybėse pareiginių nuostatų analizę, siekiant įvertinti jų atitikimą Sadm ministro patvirtintiems pavyzdiniams JRK savivaldybėse nuostatams.

DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO:
1. Kontroliuoti kuruojamų padalinių veiklą siekiant tobulinti jų darbo organizavimą ir savalaikį Departamento 2012 m. veiklos plano įgyvendinimą;
2. Parengti ir nustatytu laiku pateikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tvirtinti Departamento 2012 metų veiklos planą, veiklos ataskaitas, užtikrinti kitų su Departamento veiklos organizavimu susijusių dokumentų parengimą;
3. Kontroliuoti ES struktūrinių fondų lėšomis vykdomų projektų eigą ir užtikrinti, kad būtų pasiekti projektuose numatyti rezultatai;
4. Organizuoti Jaunimo reikalų tarybos posėdžių aptarnavimą;
5. Teikti pasiūlymus veikiantiems teisės aktams bei rengiamiems teisės aktų projektams ir planavimo dokumentams dėl jaunimui aktualių klausimų sprendimo, jaunimo temos įtraukimo į planavimo dokumentus.

 

JRD informacija

JRD veiklų kalendorius

PrAnTrKePeŠeSe
 
1
2014-04-01
Susitikimai
2
2014-04-02
Posėdis/Renginys
3
2014-04-03
Posėdžiai
4
2014-04-04
Susitikimas
5
6
7
2014-04-07
Susitikimas
8
2014-04-08
Diskusija
9
10
2014-04-10
Konferencijos
11
12
13
15
2014-04-15
Susitikimas
17
2014-04-17
Susitikimas
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Turite klausimų? Klauskite!

Registracija naujienlaiškiui