Struktūrinis dialogas

Struktūrinis dialogas – Europos Sąjungos (toliau – ES) iniciatyva išvystytas, jaunimo politiką formuojantis įrankis. Pagrindiniai struktūrinio dialogo dalyviai – jauni žmonės ir europinio lygmens politikos formuotojai. Struktūriniame dialoge diskutuojančiuos pusės bendradarbiauja siekdamos bendros jaunimo politikos vykdymo tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu.

Pagrindinės struktūrinio dialogo charakteristikos

2009-ųjų metų lapkričio mėnesį, ES taryba priėmė rezoliuciją dėl Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje atnaujintos sistemos (2010–2018 m.). Rezoliucijoje ES šalys nutarė:

  • vieno struktūrinio dialogo ciklo trukmė – 18 mėnesių;
  • vienas ciklas aprėpia vieną temą atitinkančią europinio bendradarbiavimo prioritetus;
  • šalys, priklausančios vienam ciklui, bendradarbiauja vystydamos struktūrinio dialogo procesus ir savojo pirmininkavimo ES metu (6 mėnesiai) nustato nacionalinius interesus atitinkančią struktūrinio dialogo temą, susijusią su pagrindine, ciklą vienijančią tema;
  • kiekvienam 18 mėnesių ciklui aptarti sušaukiamas ES priežiūros komitetas;
  • ES narių prašoma sukurti ir palaikyti nacionalines darbo grupes. Šiuo metu iš viso  yra 30 darbo grupių (kiekviena ES narė po vieną, išskyrus Belgiją – ji turi 3).

 

Daugiau apie patį struktūrinio dialogo  procesą galite sužinoti pažiūrėję video filmuką, kurį rasite čia, arba apsilankę Europos jaunimo forumo svetainėje.

Struktūrinio dialogo veikėjai:

Nacionalinė darbo grupė struktūriniam dialogui jaunimo politikos klausimais plėtoti (toliau - NDG).

Tikslas: struktūrinio dialogo su jaunais žmonėmis įgyvendinimas ir plėtojimas bei informacijos sklaidos jaunimo politikos klausimais užtikrinimas nacionaliniu ir vietos lygmeniu. Veikla vykdoma posėdžių forma ne rečiau kaip kas tris mėnesius.

Koordinuoja: Europos Sąjungos Taryba rezoliucijoje prašė valstybių suformuoti NDG kiekvienoje šalyje ir jas palaikyti. Lietuvoje NDG suformuota socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

Atstovai: iš viso yra 29 NDG. Lietuvos NDG sudaro atstovai iš Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT), Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM), Jaunimo reikalų departamento prie SADM, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA), Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos (NJRKA), Darbo ir socialinių tyrimų institutas bei Politikos analizės ir tyrimų instituto bei kt. organizacijų.

Generaliniai direktoriai (angl. Directors – General, toliau - DG).

Tikslas: formuoti ir įgyvendinti ES jaunimo politiką.

Koordinuoja: Europos Sąjungos Komisija.

Atstovai: 35 atstovai, atsakingi už tam tikrą politikos sritį.

Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai

Su jaunimu susijusių renginių apžvalga Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai (pdf)