Struktūrinio dialogo ciklas

2010-ųjų metų sausio 1-ąją dieną prasidėjo pirmasis struktūrinio dialogo ciklo laikotarpis, kuris truko iki 2011-ųjų metų birželio 30-osios dienos. Pirmojo ciklo metu Europos Sąjungos Tarybai pirmininkavo Ispanija, Belgija ir Vengrija. Šios trys valstybės, pradėdamos įgyvendinti struktūrinio dialogo procesus, išsirinko bendrąją ciklą apėmusią temą: „Jaunų žmonių socialinis užimtumas“. Kiekviena iš pirmininkavusių trio šalių pasirinko ir savuosius nacionalinius prioritetus:

  • Ispanija, pirmininkavusi 2010.01.01-06.30, pasirinko temą: Socialinė įtrauktis. Čia galite susipažinti su Ispanijoje vykusios konferencijos rezultatais.
  • Belgija (2010.06.30-12.31): Darbas su jaunais žmonėmis (angl. Youth work). Čia galite susipažinti su konferencijų rezultatais bei pirmininkavimo laikotarpio ataskaita.
  • Vengrija (2011.01.01-06.30): aktyvus pilietiškumas. Čia galite susipažinti su konferencijų šia tema rezultatais.

I-ąjį ciklą apibendrinančią knygą galima rasti čia.

2011-ųjų metų antruoju pusmečiu prasidėjo naujas trio etapas, kurio tema yra Jaunų žmonių dalyvavimas demokratiniame Europos gyvenime. Tema labai plati, todėl Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios šalys Lenkija, Danija ir Kipras pasiūlė dalyvavimo temą atskleisti per šiuos tris aspektus:

  • Jaunimas ir pasaulis - Lenkija, 2011.07.01-12.31;
  • Kūrybiškumas ir inovacijos - Danija, 2012.01.01-06.30;
  • Dalyvavimas ir socialinė įtrauktis - Kipras, 2012.07.01-12.30.

Kviečiame susipažinti su antrojo ciklo rezultatais
 
 
 
 


 
Kviečiame susipažinti pirmaisiais antrojo ciklo rezultatais

Airių jaunimo konferencijos išvados:

 

 

Lietuva, rengdamasi pirmininkavimui ES Tarybai jaunimo srityje, siekia išsiaiškinti niekur nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo padėtį Lietuvoje. 2012 m. Jaunimo reikalų koordinatorių atliktos apklausos rezultatus galite rasti čia.

Daugiau apie struktūrinio dialogo ciklus galite rasti čia.


JRD informacija