Tarptautinės savanorystės galimybės visiems

„Tarptautinės savanorystės galimybės visiems“ (angl. International volunteering opportunities for all) projektu (toliau – IVO4ALL) siekiama plėtoti Europos ir tarptautinio masto savanorystės politiką. Projekto metu planuojama išbandyti alternatyvų tarptautinės savanorystės schemų valdymo procesą, kuris užtikrintų didesnį jaunų žmonių, turinčių mažesnes galimybes, įsitraukimą.

Nacionalinių agentūrų, dirbančių tarptautinės savanorystės srityje, atliktoje analizėje teigiama, kad jauni dalyviai, kurie išvyksta užsiimti savanoriška veikla į kitas šalis, dažniausiai pasižymi tam tikru profiliu, kuris nesutampa su tuo, kuris yra numatytas tarptautinės savanorystės schemose. Jauni žmonės, turintys mažiau galimybių, daug rečiau tampa tarptautiniais savanoriais nei jaunuoliai, turintys aukštesnį išsilavinimą.

Projekto vykdymui vadovauja konsorciumas, kurį sudaro už jaunimą atsakingos ministerijos, už viešąsias paslaugas ir savanorystės schemas atsakingos nacionalinės agentūros, vietos valdžios institucijos, jaunimo nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO) ir savanorystės organizacijos iš penkių Europos Sąjungos narių: Italijos, Jungtinės Karalystės, Lietuvos, Liuksemburgo, Prancūzijos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015 m. vasario 1 d. – 2017 m. liepos 31 d.

Projektui skirtos lėšos: 1 934 009 eur.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Komisijos Erasmus+ programos lėšomis.

Projekto partneriai

Organizacijos pavadinimas (originalo kalba)

Organizacijos pavadinimas (lietuviškai)

Vaidmuo projekte

Šalis

France Volontaires

Asociacija „Prancūzijos savanoriai“

Prašymo teikėjas, koordinatorius

Prancūzija

Ministere De La Ville, De La Jeunesse Et Des Sports

Miesto, jaunimo ir sporto ministerija

Partneris

Prancūzija

Jaunimo reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Partneris (informacijos ir rezultatų sklaida)

Lietuva

Ministere De L'education Nationale De L'enfance Et De La Jeunesse

Nacionalinio vaikų ir jaunimo švietimo ministerija

Partneris (informacijos ir rezultatų sklaida)

Liuksemburgas

Dipartimento Della Gioventù E Del Servizio Civile Nazionale

Jaunimo ir nacionalinės pilietinės tarnybos departamentas

Partneris (savanoriškos veiklos organizavimas)

Italija

Agence Du Service Civique

Pilietinės tarnybos agentūra

Partneris (savanoriškos veiklos organizavimas)

Prancūzija

Voluntary Service Overseas

Savanoriška tarnyba užsienyje

Partneris (savanoriškos veiklos organizavimas)

Jungtinė Karalystė

EY

EY (Ernst&Young ir partneriai)

Partneris (kokybės užtikrinimas)

Prancūzija


Remiantis tarptautinėmis jaunimo savanorystės schemomis, numatyti galimybes tobulinti nacionalinę jaunimo savanorystės schemą, padėsiančią užtikrinti vienodas galimybes visiems jauniems žmonėms.Tikslai

Suteikti galimybę visoms suinteresuotoms šalims keistis informacija apie tarptautinę savanorystę.

Dalinantis tarpvalstybine patirtimi bei žiniomis tobulinti Europos ir nacionalinę aplinką savanorystei.

Dalintis rezultatais ir rekomendacijomis su kitomis šalimis.

Numatomos priemonės bei įtaka

Šis projektas išbandys alternatyvų tarptautinės savanorystės valdymo procesą, kuris užtikrintų efektyvesnę jaunimo, turinčio mažiau galimybių, įtrauktį ir patikrintų bei išbandytų galimas priemones. Numatomos išbandyti priemonės yra susijusios su organizacijų siūlomų savanorystės vietų tipu bei trukme, prašymų teikimo ir atrankų procesais, bendradarbiavimo tarp siunčiančios bei priimančios organizacijų vadyba ir galiausiai, su jaunų savanorių, turinčių mažiau galimybių, parama bei mobilumo skatinimu. Naujas protokolas, apimantis minėtas priemones, bus kuriamas ir įgyvendinamas organizacijų - partnerių. Tyrime dalyvaus 250 jaunų savanorių, kurių dalis išbandys naujas priemones taip siekiant palyginti priemonių efektyvumą bei įtaką. Analizė bus grindžiama vidinės dinamikos, sukurtos remiantis savanorių schemomis, supratimu. Bus įvertinta priemonių įtaka dinamikai. Įvertinimo metodologijai toliau vadovaus „Ernst & Young“ (Prancūzija). 

Numatomi projekto rezultatai

Sukurti įrankius bei metodus jaunimo darbuotojams ir dirbantiems su jaunimu siekiant palengvinti įtraukties procesuss

Sukurti gaires jaunimo politikos kūrėjams ir įgyvendintojams siekiant plėsti tarptautinės savanorystės galimybes visiems.

Pateikti rekomendacijas įprastoms savanorystės schemoms, nacionalinės bei vietos jaunimo politikos formuotojams, siekiant didesnės paramos jauniems žmonėms, įtraukiant niekur nedirbantį ir nesimokantį jaunimą (angl. NEET - Not in Education, Employment, or Training) bei jaunimą, turintį mažiau galimybių (iš atokesnių vietovių ar turinčių mažas pajamas).

Departamento vaidmuo

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Departamentas) vadovaus rezultatų sklaidos ir komunikacijos procesams.

Departamentas dirbs su informacijos sklaida bei projekto rezultatų viešinimu Europos bei nacionaliniu lygmeniu. Departamentas ilgalaikių susitarimų ir bendradarbiavimo pagalba platins informaciją tarp tų šalių, kurios nedalyvauja projekte.

Nacionaliniu lygmeniu, kaip jaunimo srityje dirbanti šalies institucija, Departamentas naudos savo įprastus informacijos sklaidos kanalus ir skleis informaciją jaunimui, jaunimo organizacijoms (NVO, kitoms institucijoms) bei kitiems tarpininkams.

Šiuo metu Departamentas rengia savo nacionalinę savanorystės veiklų schemą, kuriai „IVO4ALL“ konsorciumo metu bus keliami klausimai bei dalinamasi gerosiomis praktikomis, kurias galėtų perimti kitos projekto šalys dalyvės. Tai padės gilinti bei susisteminti žinias apie savanorystės paslaugas, o ypač apie tarptautinę savanorystę.

Naujienlaiškiai:
1. IVO4ALL - Tarptautinės savanorystės galimybės visiems, I, 2015 m., vasara (Lietuvių kalba ir anglų kalba).

2. IVO4ALL - Tarptautinės savanorystės galimybės visiems, II, 2015 m., ruduo (lietuvių kalba ir anglų kalba).

Informacija atnaujinta 2016 03 22.