Klaipėda - Europos jaunimo sostinė 2021!

Trispalvės Lietuvos jaunimas

Kaip mus rasti?

Kuo galime padėti?

JRD veiklos naujienos

2021-05-12
Skelbiame Jaunimo savanoriškos tarnybos komisijos narių atranką

Jaunimo savanoriškos tarnybos (toliau - JST) komisijos darbo tikslas, vadovaujantis Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo aprašu ir Departamento direktoriaus patvirtintais tarnybą reguliuojančiais teisės aktais, nagrinėti su tarnybos įgyvendinimu ir kokybe susijusius klausimus, tvirtinti p...

Bendrosios naujienos

2021-05-13
Spotiself kviečia atlikti asmenybės bei karjeros pažinimo testą

Spotiself - Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto Taikomosios psichologijos laboratorijos tyrėjų ir IT kompanijos "Blue Bridge" kuriamas karjeros ugdymo įrankis. Jis skirtas 9-12 klasių moksleiviams ir studentams sprendžiantiems egzaminų, studijų, karjeros pasirinkimo ir planavimo klausimus...

Apie JRD

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - JRD) buvo įkurtas 2006 m. rugpjūčio 15 d. pertvarkius Valstybinę jaunimo reikalų tarybą (VJRT) , veikusią nuo 1996 m.

Darbo su jaunimu sistemos plėtra

JRD plėtoja įvairias darbo su jaunimu formas.

Savanoriškos veiklos skatinimas

Kuriame savanoriškos veiklos modelį visiems jauniems žmonėms Lietuvoje.

Finansavimo konkursai

Viena pagrindinių Jaunimo reikalų departamento veiklos krypčių – parama jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms.

Jaunimo politika

Kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei integravimuisi į visuomenės gyvenimą.

Darbas su jaunimu

Darbas su jaunimu - veikla, skirta sudaryti sąlygoms jaunam žmogui įsitraukti į asmeninę, profesinę ir visuomeninę veiklą, jo kompetencijoms plėtoti ir ugdyti.

Plačiau

Informacija apie jaunimą

Planuodamas veiklą ir įgyvendindamas konkrečius savo veiklos tikslus JRD didžiausią dėmesį skiria realiems jaunimo poreikiams, taip pat jaunimo organizacijų veiklos, jaunimo vertybinių nuostatų ir gyvenimo sąlygų analizei.

Plačiau