Kaip mus rasti?

Kas mes esame?

Kuo galime padėti?

Trispalvės Lietuvos jaunimas

JRD veiklos naujienos

2019-10-12
Kviečiame jaunimo darbuotojus teikti paraiškas stipendijai 2019 metais gauti

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2019 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 2V-209 (1.4) „Dėl jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo tvarko aprašo patvirtinimo“, 2019 m. spalio 12 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Jaunimo darbuotojų stipendi...

Bendrosios naujienos

2019-10-17
Kvietimas dalyvauti Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikalstamumo biuro organizuojamame jaunimo forume

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dalinasi kvietimu dalyvauti Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikalstamumo biuro organizuojamame jaunimo forume.

Renginio vieta:  Austrija, Viena. 

Renginio laikas:  2020 m. kovo mėn. (tikslus renginio laikas bus patikslintas ir aptartas su pačiu dalyviu)

Renginio da...

2019-10-17

Apie JRD

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - JRD) buvo įkurtas 2006 m. rugpjūčio 15 d. pertvarkius Valstybinę jaunimo reikalų tarybą (VJRT) , veikusią nuo 1996 m.

Darbo su jaunimu sistemos plėtra

JRD plėtoja įvairias darbo su jaunimu formas.

Savanoriškos veiklos skatinimas

Kuriame savanoriškos veiklos modelį visiems jauniems žmonėms Lietuvoje.

Finansavimo konkursai

Viena pagrindinių Jaunimo reikalų departamento veiklos krypčių – parama jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms.

86

Finansuotų projektų

879 375,86 €

Finansuotų projektų suma

524 050

Jaunų žmonių

1 492

"Atrask save" savanorių

Jaunimo politika

Kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei integravimuisi į visuomenės gyvenimą.

Darbas su jaunimu

Darbas su jaunimu - veikla, skirta sudaryti sąlygoms jaunam žmogui įsitraukti į asmeninę, profesinę ir visuomeninę veiklą, jo kompetencijoms plėtoti ir ugdyti.

Plačiau

Informacija apie jaunimą

Planuodamas veiklą ir įgyvendindamas konkrečius savo veiklos tikslus JRD didžiausią dėmesį skiria realiems jaunimo poreikiams, taip pat jaunimo organizacijų veiklos, jaunimo vertybinių nuostatų ir gyvenimo sąlygų analizei.

Plačiau