Jaunimo savanoriška tarnyba ir kitąmet pripažįstama aukštojo mokslo

Džiaugiamės, jog 2020 m. savanoriškos tarnybos programų dalyviai galės pasinaudoti ne tik patirties teikiama nauda, bet formaliu pripažinimu. Lapkričio 29 d. išleistas LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2020 metais tvarkos.  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/21d0d630128b11ea9d279ea27696ab7b   

2020 m. pripažįstamos šių savanoriškos tarnybos programų dalyvių pažymėjimai:

- 3 ir daugiau mėnesių tarptautinė savanoriška veikla pagal programas „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpusas“;

- 3 ir daugiau mėnesių savanorystė projekte "Atrask save" , pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. A1-73 „Dėl Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos patvirtinimo“

- ne mažiau nei 6 mėn. ir 40 val./ mėn. trukmės Jaunimo savanoriška tarnyba, pagal 2018 m. birželio 22 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų Nr. A1-317 "Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

- 3 ir daugiau mėnesių Jaunimo savanoriška tarnyba projekte JUDAM (ne mažiau nei 240 val.).

Stojamojo balo pripažinimas suteikiamas Jaunimo savanoriškos tarnybos programos dalyviams, kurie yra registruoti JST duomenų bazėje, yra pasirašę trišalę sutartį su akredituota priimančia organizacija ir akredituota savanorišką veiklą organizuojančia organizacija (SVOO), yra pateikę visus 6 mėn. JST grafikus, kuriuose mentoriaus bei kuratoriaus parašais patvirtinta min 40 val./ mėn. nenutrūkstama veikla. Dokumentas patvirtinantis teisę į 0,25 stojamojo balo yra Pažymėjimas išduotas Jaunimo reikalų departamento (tuo rūpinasi SVO organizacijos mentoriai).

Programa suteikia stiprią ugdomąją patirtį su mentorių palydėjimu, tačiau tam būtina laikytis sąlygų – nuoseklumo ir reguliarumo, todėl tarnyba apima 6 mėnesius be pertraukos (ligų ar kitų netikėtų aplinkybių situacijos vertinamos individualiai). Apie Jaunimo savanoriškos tarnybos programą detaliai, galite rasti čia.

Programos įgyvendintojai savivaldybėse – nevyriausybinės organizacijos, kurios apsiima savanorišką veiklą organizuojančios (SVO) organizacijos vaidmenį (įgija akreditaciją) ir teikia paraiškas projektų finansavimui. SVO rūpinasi ne tik administracine programos įgyvendinimo dalimi, bet ir kokybe - nukreipia savanorius, teikia palaikymą priimančioms organizacijoms, organizuoja mokymosi procesą savanoriams, vysto savanorišką veiklą savo regione. 

Šiuo metu Lietuvoje turime 25 SVOO, kurios teikia palaikymą per 200-ams savanorių. SVO skaičius auga, taip pat nuolatos auga ir kokybės ženklą turinčių priimančių organizacijų skaičius, kurių šiuo metu yra daugiau nei 320. Priimanti organizacija – tai organizacija įgyvendinanti programą, joje gali savanoriauti jaunas žmogus. Organizacija įsipareigoja savanoriui sudaryti 40 val. per mėnesį savanoriškos veiklos planą (grafiką), kuris atitiktų savanorio kompetencijas ir būtų prasmingas tiek savanoriui, tiek pačiai organizacijai. Priimančioje organizacijoje esantis atsakingas asmuo - kuratorius - įsipareigoja apmokyti jauną žmogų, ugdyti ir palaikyti tarnybos metu, aptarti veiklas ir sunkumus bent kartą per dvi savaites. Mainais primanti organizacija gauna pagalbą, stiprina teikiamų paslaugų kokybę, žmogiškuosius išteklius ir plėtoja socialinį kapitalą.  Plačiau apie akreditaicjos procesą - PO akreditacija.

Norintys dalyvauti programoje, pirmiausia turi užsiregistruoti JRD duomenų bazėje: https://jst.jrd.lt/newCandidate

Užsiregistravus, informacija perduodama apskritį kuojančiai SVO organizacijai, kuri su potencialiais savanoriais susisiekia el. paštu ir sutaria laiką dėl susitikimo. 

Visą informaciją apie Jaunimo savanorišką tarnybą, galite rasti Jaunimo reikalų departamento tinklalapyje arba susisiekti tiesiogiai su programos koordinatore: [email protected].

 

JST komanda

Paieška