Naujausias tyrimas apie jauną žmogų Lietuvoje

Šiandien labai svarbu, kad jauniems žmonėms būtų sudarytos sąlygos realizuoti savo idėjas, būti išgirstiems. Jaunimo dialogas – procesas, kuriuo siekiama užtikrinti, jog formuojant ES jaunimo politiką būtų atsižvelgiama į jaunimo nuomonę, todėl Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, siekdama stiprinti ir užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą demokratiniuose sprendimų priėmimų procesuose, įgyvendina „Europos Sąjungos Jaunimo dialogo procesas Lietuvoje – „Jaunimo galimybės“: 7-asis proceso ciklas“ projektą.

Lietuvoje vykusiame tyrime apie jaunimo galimybes dalyvavo daugiau kaip 1200 14–29 metų asmenų. Tyrimo metu buvo klausiama jaunimo nuomonės dėl kokybiško užimtumo užtikrinimo, paramos jaunimui, probleminių sričių ir dar daugiau. Atsakymai ir išsakytos problemos gali tapti idėjomis, ateityje padėsiančiomis gerinti jaunimo padėtį Europoje ir už jos ribų.

Su visais tyrimo klausimais ir rezultatais galite susipažinti čia: https://docdro.id/Zub7mU4

Paieška