Korupcijos prevencija

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinę programą galite rasti čia .

 

Antikorupcinės programos priemonių planas

Anksčiau galioję priemonių planai

 

Ataskaitos

 

Departamento Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos

Anksčiau galiojusios tvarkos

 

Vyriausiosiosios valstybinės etikos komisijos teiktas raštas "Dėl naujos redakcijos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų"

Departamento direktoriaus nusišalinimai:

Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus Jono Laniausko nusišalinimo

Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus Jono Laniausko nusišalinimo

Nuorodą dėl privačių interesų deklaravimo galite rasti čia.

Už korupcijos prevenciją Departamente atsakingas vyriausiasis patarėjas Juozas Meldžiukas (Tel. 8 647 90003, el.paštas [email protected])

Informacija atnaujinta 2019 01 04.
Paieška