Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginė algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, kvalifikacinę klasę ir priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius
(2021 m. II ketv.)

2021 m. II ketv.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2021 m. I ketv.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2020 m. IV ketv.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2020 m.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Departamento direktorius

1

3294

3289

3261

3241

Vyriausiasis patarėjas

1

2303

2286

2273

2269

Vyriausiasis specialistas

3

1900

1684

1716

1547

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius
(2021 m. II ketv.)

2021 m. II ketv.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2021 m. I ketv.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2020 m. IV ketv.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2020 m.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Vyriausiasis specialistas

3

888

819

930

968

Vyriausiasis patarėjas

2

1959 1885 1974

1881

Projektų ir programų vadovas

1

1451

1427

1373

1392

 

2018 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis.

2017 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis.

Paieška