Viešieji pirkimai

Departamento viešųjų pirkimų taisyklės ir jų atnaujinimas

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sutartys skelbiamos CVP IS

 

 

 

Paieška