JRD veiklos naujienos

2021-04-15
Kviečiame dalyvauti JST poveikio buvusių savanorių studijoms tyrimo rezultatų pristatyme

JST programos poveikio jaunuolių studijoms kokybinis tyrimas buvo atliktas 2020 metų lapkričio – gruodžio mėnesiais. Pusiau struktūruoti interviu nuotoliniu būdu buvo paimti iš 15 JST programoje dalyvavusių jaunuolių, kurie šiuo metu studijuoja Lietuvos aukštojo mokslo institucijose, o į universitet...

Bendrosios naujienos

2021-04-23
Kviečiame dalyvauti eilėraščių konkurse apie tėvynę, žemę ir gamtą

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka kviečia visus 2-12 klasių moksleivius, norinčius atskleisti savo kūrybinius gebėjimus, dalyvauti eilėraščių konkurse. Konkurso nugalėjotai bus skelbiami moksleivių poetinės kūrybos šventėje, 21-ajame "Poezijos pavasarėlyje", kuri vyks 2021 m. gegužės 2...

Apie JRD

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - JRD) buvo įkurtas 2006 m. rugpjūčio 15 d. pertvarkius Valstybinę jaunimo reikalų tarybą (VJRT) , veikusią nuo 1996 m.

JRD projektai

JRD ne tik įgyvendina valstybės jaunimo politikos tikslus ir priemones, bet ir įvairius projektus, susijusius su jaunimo politikos plėtra Lietuvoje.

"Rezervuota jaunimui"

"Rezervuota jaunimui" - tai Jaunimo reikalų departamento kasmet įgyvendinimą akciją, skirta skleisti pozityvią žinutę apie jaunimą, jaunimui skirtas iniciatyvas, paties jaunimo veiklumą ir dalyvavimą.

Finansavimo konkursai

Viena pagrindinių Jaunimo reikalų departamento veiklos krypčių – parama jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms.

Jaunimo politika

Kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei integravimuisi į visuomenės gyvenimą.

Darbas su jaunimu

Darbas su jaunimu - veikla, skirta sudaryti sąlygoms jaunam žmogui įsitraukti į asmeninę, profesinę ir visuomeninę veiklą, jo kompetencijoms plėtoti ir ugdyti.

Plačiau

Informacija apie jaunimą

Planuodamas veiklą ir įgyvendindamas konkrečius savo veiklos tikslus JRD didžiausią dėmesį skiria realiems jaunimo poreikiams, taip pat jaunimo organizacijų veiklos, jaunimo vertybinių nuostatų ir gyvenimo sąlygų analizei.

Plačiau