JRD veiklos naujienos

2022-04-01
Skelbiama registracija į mokymus ir individualias konsultacijas jaunimo darbuotojams gegužės mėnesį

Kviečiame jaunimo darbuotojus dalyvauti mokymuose ir konsultacijose.

1.Regitracija į nediskriminavimo skatinimo ir lytiškumo ugdymo mokymus jau gegužės 14-15 d. Kauno mieste, daugiau skaityti čia:

https://forms.gle/ikC2CANxVPifxoCj9

Registracija iki gegužės 4 d. imtinai.

Užsiregistravę ir a...

Bendrosios naujienos

2022-03-29
Organizacijos kviečiamos „Europos solidarumo korpuso“ programą pasitelkti pagalbai jauniems ukrainiečiams

Atsižvelgdamas į didelius pabėgėlių srautus iš Ukrainos, Jaunimo reikalų departamentas prie SADM skatina savanoriškos veiklos organizacijas pasitelkti „Europos solidarumo korpuso“ programą prisidedant prie pagalbos jauniems ukrainiečiams nukentėjusiems nuo karo. Jeigu įgyvendinate ESK programos jau...

Apie JRD

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - JRD) buvo įkurtas 2006 m. rugpjūčio 15 d. pertvarkius Valstybinę jaunimo reikalų tarybą (VJRT) , veikusią nuo 1996 m.

JRD projektai

JRD ne tik įgyvendina valstybės jaunimo politikos tikslus ir priemones, bet ir įvairius projektus, susijusius su jaunimo politikos plėtra Lietuvoje.

"Rezervuota jaunimui"

"Rezervuota jaunimui" - tai Jaunimo reikalų departamento kasmet įgyvendinimą akciją, skirta skleisti pozityvią žinutę apie jaunimą, jaunimui skirtas iniciatyvas, paties jaunimo veiklumą ir dalyvavimą.

Finansavimo konkursai

Viena pagrindinių Jaunimo reikalų departamento veiklos krypčių – parama jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms.

Jaunimo politika

Kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei integravimuisi į visuomenės gyvenimą.

Darbas su jaunimu

Darbas su jaunimu - veikla, skirta sudaryti sąlygoms jaunam žmogui įsitraukti į asmeninę, profesinę ir visuomeninę veiklą, jo kompetencijoms plėtoti ir ugdyti.

Plačiau

Informacija apie jaunimą

Planuodamas veiklą ir įgyvendindamas konkrečius savo veiklos tikslus JRD didžiausią dėmesį skiria realiems jaunimo poreikiams, taip pat jaunimo organizacijų veiklos, jaunimo vertybinių nuostatų ir gyvenimo sąlygų analizei.

Plačiau