Projektų įgyvendinimo rezultatai

2019 metais finansavimo konkursą paskelbė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas projekto stebėseną perėmė nuo 2019 m. sausio 1 dienos.

2019 metais finansavimo konkurso laimėtojas projektų tikslinėms grupėms priklausantiems asmenims (vaikams, jaunimui, moterims, smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, krizę išgyvenantiems suaugusiems asmenims) organizavo ir vykdė:

emocinės pagalbos telefonu organizavimą ir teikimą;

savanorių rengimą teikti emocinę pagalbą telefonu ir jų veiklos teikiant emocinę pagalbą telefonu koordinavimą;

informacijos apie projekto vykdymą sklaidą.

Projekto pavadinimas

 Vykdytojas

Projekto pradžia

Projekto pabaiga

Projekto statusas (Vydomas / Įvykdytas / Sustabdytas / Nutrauktas)

Rezultatai (nurodomi tarpiniai arba galutiniai rezultatai, pagal projekto statusą)

Skirtas finansavimas

Emocinės pagalbos telefonu teikimo 2019 metais projektas Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacija 2019 m. sausio 1 d. 2019 m. gruodžio 31 d. Įvykdytas
  • teikta emocinė pagalba telefonu vaikams ne trumpiau nei 10 valandų per parą vienu metu, ne mažiau nei 3 konsultantai ar savanoriai. Bendras konsultantų ar savanorių teikiamos nurodytos paslaugos teikimo laikas per savaitę – ne mažiau kaip 308 valandos. Teikdama emocinę pagalbą telefonu vaikams, Asociacija bendradarbiavo su Pagalbos vaikams linija;
  • teikta emocinė pagalba telefonu jaunimui ir suaugusiems krizę išgyvenantiems asmenims ne trumpiau nei 24 valandas per parą vienu metu ne mažiau nei 3 konsultantai ar savanoriai, o bendras konsultantų ar savanorių teikiamos nurodytos paslaugos teikimo laikas per savaitę – ne mažiau kaip 735 valandos;
  • teikta emocinė pagalba telefonu moterims ne trumpiau nei 24 valandas per parą vienu metu ne mažiau nei 2 konsultantai ar savanoriai, o bendras konsultantų ar savanorių teikiamos nurodytos paslaugos teikimo laikas per savaitę – ne mažiau kaip 350 valandų;
  • teikta emocinė pagalba telefonu smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims ne trumpiau nei 24 valandas per parą vienu metu ne mažiau nei 2 konsultantai ar savanoriai, o bendras konsultantų ar savanorių teikiamos nurodytos paslaugos teikimo laikas per savaitę – ne mažiau kaip 350 valandų;
  • teikta emocinė pagalba telefonu nors viena iš gausiausių Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų kalbų ne trumpiau nei 3 valandas per parą ne mažiau nei 1 konsultantas ar savanoris, o bendras konsultanto (-ų) ar savanorio (-ių) teikiamos nurodytos paslaugos teikimo laikas per savaitę – ne mažiau kaip 20 valandų;
  • Užtikrinta, kad informacija apie emocinės pagalbos telefonu teikimą būtų skelbiama viešai lengvai prieinama forma, o tuo metu, kai emocinė pagalba telefonu neteikiama, skambinantieji informuojami apie emocinės pagalbos telefonu teikimo laiką ir kitas pagalbos galimybes.
411000 Eur.
Paieška