Komisijos posėdžiai

Elektroninio komisijos posėdžio, vyksiančio 2019 m. liepos 5-8 d. darbotvarkė:

  1. Ekspertų pakartotinio sąmatų ir veiklų planų 2019 metais vertinimo rezultatų pristatymas.
  2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas.

 ________________________________________________

Komisijos posėdžio,  vyksiančio 2019 m. birželio 19 d. 14.00 val.  Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

  1. Konfidencialumo ir nešališkumo deklaracijų pasirašymas;
  2. Jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos Lietuvoje trumpas pristatymas bei Rekomendacijų Jaunimoinformavimo ir konsultavimo kokybei užtikrinti, trumpas pristatymas;
  3. Konkurso nuostatų pristatymas ir pagrindinių nuostatų punktų užakcentavimas;
  4. Paraiškų vertinimo pristatymas;
  5. Sprendimo dėl laimėtojo priėmimas;
  6. Kiti klausimai.
Paieška