Konkurso nuostatai

 Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkursas:

1. Konkurso nuostatai;

2. Paraiškos forma;

3. Sąmata;

4. Pareiškėjo deklaracija;

5. Formaliųjų kriterijų vertinimo forma;

6. Turinio ir lėšų vertinimo forma;

7. Ataskaitos forma;

8. Partnerystės deklaracijos forma.

Paieška