Projektų įgyvendinimo rezultatai

Konkurso esminiai kiekybiniai rodikliai jaunimo mainams:

 • visi dalyviai, neįskaitant vadovų ir jaunimo lyderių, yra 13–30 metų amžiaus;
 • ne mažiau kaip 2/3 projekto dalyvių, neįskaitant vadovų ir jaunimo lyderių, yra jauni žmonės;
 • projekto iš vienos šalies dalyvių, neįskaitant vadovų ir jaunimo lyderių, skaičius ne didesnis kaip 60 proc.;
 • projekto vienos lyties dalyvių, neįskaitant vadovų ir jaunimo lyderių, skaičius ne didesnis kaip 60 proc.;
 • rojekte iš viso dalyvauja ne mažiau kaip 10, bet ne daugiau kaip 30 dalyvių, neįskaitant grupės vadovų ir jaunimo lyderių;
 • tiesiogiai į projekto organizavimą ir įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip 2 jauni žmonės;
 • projekte dalyvauja ne mažiau kaip 1 grupės vadovas 10 projekto dalyvių, iš viso ne daugiau kaip 4 grupės vadovai 30 projekto dalyvių;
 • į projekto programą įtraukti ne mažiau kaip 2 mažiau galimybių turinčius jaunus asmenis (šis punktas taikomas, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 11.2 papunktyje numatytą prioritetą);

Konkurso kokybiniai rodikliai: 

 • projekte užtikrintas aktyvus jaunų žmonių dalyvavimas visuose projekto etapuose;
 • tiek pareiškėjas, tiek partneris aktyviai ir lygiaverčiai prisideda prie visų projekto etapų įgyvendinimo;
 • projekte užtikrintas tarpkultūrinis dalyvių mokymasis;
 • projekte taikomi neformaliojo ugdymo metodai, užtikrinantys dalyvių ugdymą(-si);
 • projekte užtikrintas skirtingoms etninėms ir tautinėms grupėms atstovaujančio jaunimo dalyvavimas;
 • veiklos suplanuotos užtikrinant dalyvių fizinį ir emocinį saugumą;
Programos Nr.  Programos pavadinimas Vykdytojas  Projekto pradžia Projekto pabaiga Programos
statusas (Vykdomas / Įvykdytas / Sustabdytas / Nutrauktas)
Rezultatai (nurodomi tarpiniai arba galutiniai rezultatai, pagal programos statusą) Skirta (Eur/metams)
UMF-1 Mums ne gėda Vaikų, sergančių cukriniu diabetu, klubas „Smalsučiai“  2019 m. birželio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas Į programą įtraukti 24 dalyviai.  Programa vykdyta vadovaujantis kokybės standartais.  Mums ne gėda
UMF-2 Išlaisvinta iniciatyva – erdvė pilietiškumui Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras 2019 m. birželio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas Į programą įtraukti 24 dalyviai.  Programa vykdyta vadovaujantis kokybės standartais.  Išlaisvinta iniciatyva – erdvė pilietiškumui
UMF-3 Socialinės antreprenerystės iššūkiai: jaunimo perspektyva Vilniaus kolegija 2019 m. birželio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas Į programą įtraukti 24 dalyviai.  Programa vykdyta vadovaujantis kokybės standartais.  Socialinės antreprenerystės iššūkiai: jaunimo perspektyva
UMF-4 Mažo miestelio didelė širdelė Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla 2019 m. birželio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas Į programą įtraukti 24 dalyviai.  Programa vykdyta vadovaujantis kokybės standartais.  Mažo miestelio didelė širdelė
UMF-5 Tieskime tiltą Klaipėdos valstybinė kolegija 2019 m. birželio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas Į programą įtraukti 24 dalyviai.  Programa vykdyta vadovaujantis kokybės standartais.  Tieskime tiltą
UMF-6 Kaimynų sąjunga VšĮ Jaunimo ir vaikų centras Džiaugsmo slėnis 2019 m. birželio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas Į programą įtraukti 24 dalyviai.  Programa vykdyta vadovaujantis kokybės standartais.  Kaimynų sąjunga
UMF-7 Lietuvos ir Ukrainos istorijos pėdsakais VšĮ ARGOSTUDIO 2019 m. birželio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas Į programą įtraukti 24 dalyviai.  Programa vykdyta vadovaujantis kokybės standartais.  Lietuvos ir Ukrainos istorijos pėdsakais
UMF-8 Nuo Baltijos iki Juodosios jūros – ieškant Lietuvos ir Ukrainos bendrystės, per istorinį ir kultūrinį, šalių kulinarinį paveldą VšĮ Inovatorių slėnis 2019 m. birželio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas Į programą įtraukti 24 dalyviai.  Programa vykdyta vadovaujantis kokybės standartais.  Nuo Baltijos iki Juodosios jūros – ieškant Lietuvos ir Ukrainos bendrystės, per istorinį ir kultūrinį, šalių kulinarinį paveldą
UMF-9 Kupolės Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija 2019 m. birželio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas Į programą įtraukti 24 dalyviai.  Programa vykdyta vadovaujantis kokybės standartais.  Kupolės
UMF-10 Oro mugė VšĮ Kūrybos ir užimtumo stuba 2019 m. birželio 1 d.  2019 m. gruodžio 31 d.  Įvykdytas Į programą įtraukti 24 dalyviai.  Programa vykdyta vadovaujantis kokybės standartais.  Oro mugė

 

Paieška