Projektų įgyvendinimo rezultatai

Konkurso kiekybiniai rodikliai:

  • Į programos veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 350 individualių jaunų žmonių (neskaičiuojant, kiek kartų žmogus apsilankė programos veiklose), iš jų 250 įtraukti ne vėliau kaip iki 2019 m. rugsėjo 30 d.;
  • Įgyvendinti ne mažiau kaip 5 veiklas, skirtas jaunimo organizacijos narių ir savanorių kompetencijoms didinti, siekiant gerinti jaunimo organizacijos veiklos kokybę, iš kurių bent 2 turi būti įgyvendintos iki 2019 m. rugsėjo 30 d.;
  • Organizuoti ir įgyvendinti bendras veiklas su ne mažiau kaip 3 nacionaliniu lygmeniu veikiančiomis jaunimo organizacijomis, pasidalijant gerąja patirtimi jaunimo organizacijos padalinių stiprinimo ir veiklos kokybės gerinimo srityse;
  • Įgyvendinti ne mažiau kaip 5 veiklas, skirtas savanoriškos veiklos žinomumui didinti ir jaunų žmonių įsitraukimui į savanorišką veiklą skatinti, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 10.1 papunkčio prioritetą, iš kurių bent 2 turi būti įgyvendintos iki 2019 m. rugsėjo 30 d.;
  • Įgyvendinti ne mažiau kaip 5 jaunų žmonių pilietiškumą stiprinančias veiklas per metus Lietuvos Respublikos savivaldybėse, kurių gyventojų skaičius neviršija 100 tūkstančių gyventojų pagal Lietuvos statistikos departamento 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 10.2 papunkčio prioritetą, iš kurių bent 2 turi būti įgyvendintos iki 2019 m. rugsėjo 30 d.;

Konkurso kokybiniai rodikliai: 

  • Padidinti jaunimo organizacijos padalinių skaičių bent 1 padaliniu ir (arba) 5 procentais padidinti bendrą jaunimo organizacijos narių skaičių;
  • Didinti jaunų žmonių susidomėjimą visuomenine ir savanoriška veikla bei jų dalyvavimą šiose veiklose;
  • Atsižvelgiant į jaunimo organizacijos padaliniuose esančių narių ir savanorių poreikius, padaliniams organizuoti individualias veiklas, stiprinančias jų veiklos kokybę.
 
  Programų pradžia - 2019 m. sausio mėn. Programų pabaiga - 2020 m. gruodžio 31 d. 
Programos Nr.  Programos pavadinimas  Vykdytojas 
 
Programos
statusas (Vykdomas / Įvykdytas / Sustabdytas / Nutrauktas)
Rezultatai (nurodomi tarpiniai arba galutiniai rezultatai, pagal programos statusą) Skirta (Eur/metams)
Kiekybiniai  Kokybiniai
JFP79 Savanorių (narystės ir mainų) kompetencijų ugdymo erdvių tobulinimas ir jaunimo pritraukimas savanorystei ir mainams gerinimas AIESEC Lietuva   Vykdomas  2019 m.
Į programą įtraukta 446 individulūs dalyviai. Įgyvendintos 46 veiklos.
2019 m. 
Įgyvendinta 13 veiklų savanoriškos veiklos skatinimui ir 3 veiklos, skirtos narių stiprinimui ir organizacijos plėtrai. 

2019 m.

4 674 Eur 

 

JFP1-2

Ateitis 2020

Ateitininkų federacija

Vykdomas

2019 m.

Į programą įtraukta 516 individualūs dalyviai. Įgyvendintos 278 veiklos. 

2019 m. 

 Įgyvendinta 3 veiklos, skirtos narių stiprinimui ir organizacijos plėtrai. 

2019 m.

17 445 Eur

JFP1-3

Skaut(AUK)

Lietuvos skautija

Vykdomas

2019 m.

Į programą įtraukta 768 individualūs dalyviai. Įgyvendintos 4968 veiklos. 

2019 m. 

 Įgyvendinta 11 veiklų savanoriškos veiklos skatinimui ir 4 veiklos, skirtos narių stiprinimui ir organizacijos plėtrai. 

2019 m.

18 244 Eur

JFP1-4

Mūsų stiprybė - vienybėje!

Lietuvos sakaliukų sąjunga

Vykdomas

2019 m.

Į programą įtraukta 516 individualūs dalyviai. Įgyvendintos 980 veiklos. 

2019 m. 

 Įgyvendinta 6 veiklų savanoriškos veiklos skatinimui ir 3 veiklos, skirtos narių stiprinimui ir organizacijos plėtrai. 

2019 m.

15 046 Eur

JFP1-5

Noriu kurti Lietuvai 2020

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga

Vykdomas

2019 m.

Į programą įtraukta 784 individualūs dalyviai. Įgyvendintos 149 veiklos. 

2019 m. 

 Įgyvendinta 16 veiklų savanoriškos veiklos skatinimui ir 5 veiklos, skirtos narių stiprinimui ir organizacijos plėtrai. 

2019 m.

20 211 Eur

JFP1-8

Už laisvę 2019-2020

Lietuvos liberalus jaunimas

Vykdomas

2019 m.

Į programą įtraukta 381 individualūs dalyviai. Įgyvendintos 101 veiklos. 

2019 m. 

 Įgyvendinta 5 veiklų savanoriškos veiklos skatinimui ir 3 veiklos, skirtos narių stiprinimui ir organizacijos plėtrai. 

2019 m.

14 875 Eur

JFP9

Žiniomis ir praktika grįstas psichologinis švietimas

Lietuvos psichologijos studentų asociacija (LiPSA)

Vykdomas

2019 m.

Į programą įtraukta 539 individualūs dalyviai. Įgyvendintos 55 veiklos. 

2019 m. 

 Įgyvendinta 5 veiklų savanoriškos veiklos skatinimui ir 5 veiklos, skirtos narių stiprinimui ir organizacijos plėtrai. 

2019 m.

6 597 Eur

JFP1-10

Darni karta

Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA)

Vykdomas

2019 m.

Į programą įtraukta 926 individualūs dalyviai. Įgyvendintos 381 veiklos. 

2019 m. 

 Įgyvendinta 5 veiklų savanoriškos veiklos skatinimui ir 5 veiklos, skirtos narių stiprinimui ir organizacijos plėtrai. 

2019 m.

18 450 Eur

JFP1-11

Lietuvos studentų sąjungos ir jos narių veiklos efektyvumo didinimo programa

Lietuvos studentų sąjunga

Vykdomas

2019 m.

Į programą įtraukta 431 individualūs dalyviai. Įgyvendintos 159 veiklos. 

2019 m. 

 Įgyvendinta 6 veiklų savanoriškos veiklos skatinimui ir 4 veiklos, skirtos narių stiprinimui ir organizacijos plėtrai. 

2019 m.

17 616 Eur

JFP76

Lietuvos moksleivių sąjungos veiklos stiprinimas ir plėtra 2019-2020

Lietuvos moksleivių sąjunga

Vykdomas

2019 m.

Į programą įtraukta 4 357 individualūs dalyviai. Įgyvendintos 268 veiklos. 

2019 m. 

 Įgyvendinta 21 veiklų savanoriškos veiklos skatinimui ir 3 veiklos, skirtos narių stiprinimui ir organizacijos plėtrai. 

2019 m.

25 000 Eur

JFP77

Divyčio vendas

Jūrų skautija „Divytis“

Vykdomas

2019 m.

Į programą įtraukta 1 113 individualūs dalyviai. Įgyvendintos 308 veiklos. 

2019 m. 

 Įgyvendinta 12 veiklų savanoriškos veiklos skatinimui ir 4 veiklos, skirtos narių stiprinimui ir organizacijos plėtrai. 

2019 m.

10 615 Eur

JFP78

Misija Žingsnis

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“

Vykdomas

2019 m.

Į programą įtraukta 535 individualūs dalyviai. Įgyvendintos 465 veiklos. 

2019 m. 

 Įgyvendinta 5 veiklų savanoriškos veiklos skatinimui ir 3 veiklos, skirtos narių stiprinimui ir organizacijos plėtrai. 

2019 m.

6 226 Eur

 

 

Paieška