Komisijos posėdžiai

Komisijos posėdžio, vyksiančio gruodžio 3 d. 13.00 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

  1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.
  2. SPPD išvadų dėl rodiklių pasiekimo 2019 metais pristatymas.
  3. Komisijos sprendimo dėl finansavimo pratęsimo 2020 m. I ketvirčiui priėmimas.

Komisijos posėdžio, vyksiančio sausio 14 d. 10.00 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Ekspertų pakartotinių sąmatų ir veiklos planų vertinimo rezultatų pristatymas ir aptarimas;
2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas;
3. Kiti klausimai.

 

Komisijos posėdžio, vyksiančio gruodžio 20 d. 8.30 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Ekspertų paraiškų vertinimo rezultatų pristatymas ir aptarimas;
2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas;
3. Kiti klausimai.

Komisijos posėdžio, vyksiančio lapkričio 15 d. 15 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.

2. Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2019–2020 metais konkurso komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamento (toliau – reglamentas) pristatymas.

3. Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2019–2020 metais konkurso (toliau – Konkursas) nuostatų bei formaliųjų kriterijų vertinimo lentelės pristatymas.

4. Paraiškų, neatitikusių formaliųjų kriterijų vertinimo, svarstymas.

5. Kiti klausimai

Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Darių Grigaliūną, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresnįjį patarėją, tel. 8 633 46057, el. p.  [email protected]

Paieška