Projektų įgyvendinimo rezultatai

Konkurso esminiai kiekybiniai rodikliai:

  • Merui, savivaldybės tarybai arba savivaldybės administracijos direktoriui (tiesiogiai) pateikti ne mažiau kaip 2 pasiūlymus, iš kurių bent 1 turi būti pateiktas iki 2020 m. rugsėjo 30 d.;

  • Įgyvendinti ne mažiau kaip 2 veiklas, skirtas organizacijos nariams stiprinti, iš kurių bent viena turi būti įgyvendinta iki 2020 m. rugsėjo 30 d.;

  • Įgyvendinti ne mažiau kaip 3 skirtingas pilietiškumą skatinančias veiklas savivaldybėje, kurioje yra registruotas, iš kurių ne mažiau kaip 1 veikla bus tikslingai nukreipta į mažiau galimybių turinčius jaunus žmones, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 10.3 papunktyje nurodytą prioritetą;

  • Organizuoti ne mažiau kaip 2 veiklas, siekiant stiprinti fizinių asmenų, pareiškėjo deleguotų į savivaldybės jaunimo reikalų tarybą, kompetencijas.

Konkurso kokybiniai rodikliai: 

  • Didinti pareiškėjo atstovaujamų jaunų žmonių skaičių;
  • Didinti jaunimo dalyvavimą visuomeninėje ir savanoriškoje veikloje, suteikiant jaunimui informaciją apie galimybes dalyvauti tokioje veikloje Lietuvoje bei už jos ribų;
  • Stiprinti fizinių asmenų, pareiškėjo deleguotų į savivaldybės jaunimo reikalų tarybą, kompetencijas;
  • Didinti pareiškėjo vienijamų organizacijų žinomumą ir galimybes regione, pasitelkus kryptingą viešinimo planą.

 

Programų pradžia - 2018 m. sausio mėn. Programų pabaiga - 2019 m. gruodžio 31 d. 
Programos Nr.  Programos pavadinimas  Vykdytojas  Programos
statusas (Vykdomas / Įvykdytas / Sustabdytas / Nutrauktas)
Rezultatai (nurodomi tarpiniai arba galutiniai rezultatai, pagal programos statusą) Skirta (Eur/metams)
Kiekybiniai  Kokybiniai

JFP1-23

"Jaunimo politikos plėtra ir jos tęstinumo užtikrinimas Utenos regione"

Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“

Įvykdytas 2019 m. pateikti 2 pasiūlymai, įgyvendintos 6 veiklos savanoriškos veiklos skatinimui ir 3 veiklos, skirtos narių stiprinimui. Padidintas atsovaujamų asmenų ir organizacijų skaičius ir narių kompetencijos.

14 600,00

JFP1-25

Jaunimas - Zarasams

Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“

Įvykdytas 2019 m. pateikti 2 pasiūlymai, įgyvendintos 2 veiklos savanoriškos veiklos skatinimui ir 2 veiklos, skirtos narių stiprinimui. Padidintas atsovaujamų asmenų ir organizacijų skaičius ir narių kompetencijos.

15 000,00

JFP1-26

"JonAS Kuria"

Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“

Įvykdytas 2019 m. pateikti 2 pasiūlymai, įgyvendintos 5 veiklos savanoriškos veiklos skatinimui ir 5 veiklos, skirtos narių stiprinimui. Padidintas atsovaujamų asmenų ir organizacijų skaičius ir narių kompetencijos.

15 900,00

JFP1-27

"Rinkis KLAS"

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“

Įvykdytas 2019 m. pateikti 3 pasiūlymai, įgyvendintos 3 veiklos savanoriškos veiklos skatinimui ir 7 veiklos, skirtos narių stiprinimui. Padidintas atsovaujamų asmenų ir organizacijų skaičius ir narių kompetencijos.

15 000,00

JFP1-29

RJOS "Apvalus stalas" veiklos kokybės gerinimas ir plėtra

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“

Įvykdytas 2019 m. pateikti 3 pasiūlymai, įgyvendintos 6 veiklos savanoriškos veiklos skatinimui ir 11 veiklos, skirtos narių stiprinimui. Padidintas atsovaujamų asmenų ir organizacijų skaičius ir narių kompetencijos.

13 000,00

JFP1-32

Laisvė Akmenės rajono jaunimui veikti

Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas“

Įvykdytas 2019 m. pateikti 2 pasiūlymai, įgyvendintos 3 veiklos savanoriškos veiklos skatinimui ir 2 veiklos, skirtos narių stiprinimui. Padidintas atsovaujamų asmenų ir organizacijų skaičius ir narių kompetencijos.

4 000,00

JFP1-35

"Kokybiškas jaunimo politikos formavimas ir įgyvendinimas Marijampolės savivaldybėje"

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba  „Apskritas stalas“

Įvykdytas 2019 m. pateikti 2 pasiūlymai, įgyvendintos 4 veiklos savanoriškos veiklos skatinimui ir 6 veiklos, skirtos narių stiprinimui. Padidintas atsovaujamų asmenų ir organizacijų skaičius ir narių kompetencijos.

14 300,00

JFP1-37

PAS - jau 20 metų su Panevėžio jaunimu!

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“

Įvykdytas 2019 m. pateiktas 1 pasiūlymas, įgyvendintas 1 veikla savanoriškos veiklos skatinimui ir 3 veiklos, skirtos narių stiprinimui. Padidintas atsovaujamų asmenų ir organizacijų skaičius ir narių kompetencijos.

9 800,00

JFP1-38

"Naujas lygis: jaunimas veža"

Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga ,,Apskritasis stalas“*

Nutrauktas, skirtos lėšos grąžintos 2019 m. pateikti 0 pasiūlymų, įgyvendinta 0 veiklų savanoriškos veiklos skatinimui ir 0 veiklos, skirtos narių stiprinimui. Padidintas atsovaujamų asmenų ir organizacijų skaičius ir narių kompetencijos.

6 925,00

 

 

 

Paieška