VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Rokiškio vaikų dienos centras

Apie organizaciją
Nors savivaldybės teritorijoje stengiamasi padėti socialinės rizikos šeimoms, teikiant materialinę ir finansinę paramą, tačiau ši parama kol kas nepakankamai padeda sumažinti šeimų ir vaikų socialinę atskirtį, socialinių paslaugų ir paramos stoką. Todėl "Gelbėkit vaikus' Rokiškio vaikų dienos centras imasi iniciatyvos ir stengiasi padėti spręsti vaiko gerovės, šeimų socialinės atskirties mažinimo problemas. plėtoti ir teikti nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas soc. rizikos vaikams ir jų šeimoms savivaldybėse Centro veikla: Pagrindiniai "Gelbėkit vaikus” Rokiškio vaikų dienos centro veiklos tikslai - mažinti vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, socialinę atskirtį, teikiant socialines paslaugas ir ugdymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir vaikams. Atsižvelgiant į tai dienos centre teikiamos: dienos socialinės priežiūros paslaugos socialinės rizikos šeimų vaikams ir jų tėvams (informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo); sockultūrinės paslaugos (maitinimas, rankdarbių, dailės ir muzikos užsiėmimai, diskusijos, popietės, šventiniai renginiai, akcijos, išvykos); vaiko gebėjimų vystymo paslaugos: formalaus ugdymo priežiūra ir kontrolė, ilgalaikė paskatinimų sistema, neformalus ugdymas Centre - dainavimas, šokiai, retorika ir kt. bei neformalus ugdymas įvairiuose būreliuose; socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos (užsiėmimai vaikų grupėse pagal specialiai parengtas veiklos programas (bendravimo, konfliktų sprendimo, taisyklių laikymosi ir kt.), psichosocialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai, kompiuterinio raštingumo įgūdžių lavinimas); vaikų poilsio organizavimo paslaugos: per vasaros atostogas įgyvendinamos vaikų poilsio stovykla, išvykos ir ekskursijos; Socialinio darbo su Centrą lankančių vaikų tėvais (paskaitos, diskusijos, bendri susirinkimai, individualios konsultacijos, šeimų lankymas namuose, bendrų renginių (švenčių, ekskursijų, išvykų) organizavimas;

Savanoriškos veiklos sritis
Socialinė
Organizacijos veiklų tikslinė grupė
Tikslinė grupė: 7-17 m. vaikai. 3 vaikų grupės. Vaikų grupės dydis: 15-20 vaikų.
Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
“Gelbėkit vaikus” Rokiškio vaikų dienos centro siūloma veikla, turi atitikti savanorio vertybes, charakterio savybes ar pomėgius, atitinkančią mūsų organizaciją. Todėl kiekvienas savanoris turėtų tvirtai apsispręsti , kurioje Centro veiklos srityje jis galėtų, prisiimdamas atsakomybę už savo veiklą, geriausiai save realizuoti ir laikytis konfidecialumo ir saugumo principų.
Jeigu savanoris turi organizacinių gebėjimų, komunikabilus, atsakingas ir mėgsta bendrauti su vaikais, sugeba šalinti vaiką luošinančius ir socialinę atskirtį skatinančius veiksnius, užkirsti kelią visų rūšių smurtui, kitiems žalingiems įpročiams, jam siūloma ši veikla (užduotys): individualaus kontakto su vaiku užmezgimas bei jo palaikymas, bendravimo su dienos centrą lankančiais vaikais, pagalbos jiems namų darbų ruošoje organizavimas bei vykdymas; įsitraukimas į vaikų ir jų šeimų renginių organizavimą ir pravedimą; pagalba organizuojant ir dalyvaujant akcijoje (Maisto bankas). įsitraukimas į vaikų išvykų bei kitų neformalaus, papildomojo ugdymo, lemiančių vaikų pozityvius vertybių formavimosi veiksnius, renginių organizavimą. Jeigu savanoris turi gebėjimų padėti šeimai ir jos nariams įveikti socialinę-psichologinę krizę, spręsti sudėtingus buitinius, ekonominius ir taip pat psichologinių išgyvenimų klausimus, todėl jam bus siūlomos socialinio darbo veiklos su centrą lankančio vaiko šeima užduotys: kontakto užmezgimas su centrą lankančio vaiko šeima individualus kontakto užmezgimas su šeima bei jo palaikymas. Savanorio darbo grafikas: 2 darbo dienos per savaitę, po 3 val. per dieną.
Kokio savanorio organizacija ieško?
„Gelbėkit vaikus“ Rokiškio vaikų dienos centras laukia komunikabilaus, savarankiško, turinčio organizacinių gebėjimų, pareigingo, atsakingo, sąžiningo, mylinčio vaikus ir norinčio suteikti pagalbą jų šeimai, pilnamečio savanorio, kuris savo veikloje vadovautųsi šių vertybių nuostatomis: pagarbos, tolerancijos, atvirumo, unikalumo, vaiko kaip asmenybės vertinimu, nesmerkimo ir neteisimo, empatijos, individo priėmimo, konfidencialumo, neteisimo, pasitikėjimo nuostatomis.
Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
3
Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?
Taip

Adresas
J. Biliūno g. 2, Rokiškis
Savivaldybė
Rokiškio rajono savivaldybė
El. pašto adresas
[email protected]
Telefonas
8 683 37042
Savanorystę organizuojanti organizacija: Ne
Akredituota: Ne
Paieška