Organizacijų paieška

Jaunimo asociacija „Tau penki“ (SVOO)

Organizacija bendradarbiauja kartu su Biržų kultūros centro atvira jaunimo erdve, kartu įgyvendiname projektus. Organizacijos vadovas Rokas Bėliakas turi ilgametę patirtį neformalaus darbo su jaunimu. Rebeka Pešelytė antri metai dirba jaunimo darbuotoja Biržų kultūros centro atviroje jaunimo erdvėje. Apie mūsų veiklą galite daugiau sužinoti apsilankę internetinėje svetainėje https://www.facebook.com/birzuaje, organizuojame Europos jaunimo savaitė Biržų rajone, šiuo metu įgyvendiname JTBA Europos solidarumo projektą, globojame jaunimą kuris neturi organizacijos, bet nori įgyvendinti projektus.

Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybė, Biržų rajono savivaldybė, Ignalinos rajono savivaldybė, Kupiškio rajono savivaldybė, Molėtų rajono savivaldybė, Panevėžio miesto savivaldybė, Panevėžio rajono savivaldybė, Pasvalio rajono savivaldybė, Rokiškio rajono savivaldybė, Utenos rajono savivaldybė, Visagino savivaldybė, Zarasų rajono savivaldybė Veikla: Socialinė, Švietimo

Jaunimo bendrija „Sėlos Ramuva"

Jaunimo bendrija „Sėlos Ramuva“ įkurta 1996 metais. Šiuo metu vienija 49 narius. Kaip ir kiekvienoje nevyriausybinėje organizacijoje taip pat ir pas mus nariai kinta. Veikla taip pat. Vieni metai būna labai produktyvūs, kiti mažiau. Esame vykdę projektus „Mes kitokie, bet vieni iš daugelio“ 2008 m. (jaunimo šventė, dailės pleneras), „Mano vardas Sėlis, pavardė Lietuvis“ 2010 m. (avangardinis pasirodymas), „Jei tu obelietis...“ 2010 m. (šventė vaikams), „Tobulėk sveikai ir įdomiai gyvendamas“(žygis baidarėmis). “Atvertos Obelių miesto akys” (langinių tapybos pleneras) 2015 m., “Iš lempos…” (jaunimo piknikas) 2017m. “Mūsų jėga bendrystėje” (bendruomenių stiprinimas) 2017 ir 2018 metais. 2013 metais Obeliuose įkūrėme atvirą erdvę jaunimui. Čia vykdomos įvairios jaunimo inicijuotos veiklos: susitikimai, bendravimas, repeticijos, žaidimai, kūrybinė veikla. Svarbiausi pasiekimai pasireiškė per aktyvų jaunimo dalyvavimą, savanoriškai, savarankiškai, pagal jų poreikius organizuojamas veiklas. Susikūrė neformalios grupės: fotografijos mylėtojų,dainuojančių gitaristų ir jaunųjų fakyrų.

Savivaldybė: Rokiškio rajono savivaldybė Veikla: Kita, Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga "Apvalus stalas"

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga ,,Apvalus stalas“ (RJOSAS) yra skėtinė jaunimo organizacija, šiuo metu vienijanti 6 jaunimo organizacijas Rokiškio rajone. Tai jaunimo interesams atstovaujanti ir jaunimo politiką Rokiškio rajone formuojanti organizacija, kurios veikla orientuota į 13- 30 metų jaunimą. RJOS „Apvalus stalas“ siekia gerinti jaunimo organizacijų veiklos sąlygas, skatint iniciatyvas, teikti pasiūlymus valstybinėms ir savivaldos institucijoms, sprendžiančioms jaunimo problemas, bendradarbiauti informacijos keitimosi srityje, telkti jaunimo organizacijas bendroms problemoms spręsti. Asociacija vykdo jaunimo organizacijų lyderių mokymus įvairiomis temomis, atstovauja jų interesams santykiuose su vietos valdžia, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, deleguoja jaunimo atstovus į Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą. RJOS "Apvalus stalas" kaip organizacija partnerė dalyvauja užsienio jaunimo organizacijų rengiamuose projektuose. Per įvairius projektus, kaip "Erasmus +" programą, "Europa piliečiams", Nordbuk, EEĮ dotaciją ir kt., mes organizavome ir dalyvavome daugelyje tarptautinių jaunimo mainų, mokymo kursų, konferencijų ir kitų renginių, kurie prisidėjo prie organizacijos tikslų išgryninimo ir pagerino mūsų organizacijos savanorių gebėjimus. Nuo 2012 m. Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga "Apvalus stalas" yra Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) nare.

Savivaldybė: Rokiškio rajono savivaldybė Veikla: Jaunimo politika

Rokiškio krašto muziejus

Rokiškio krašto muziejus įkurtas 1933 m. Nuo 1952 m. muziejus įsikūręs buvusiame Rokiškio dvaro ansamblyje. Šiandien muziejui priklauso 14 autentiškų dvaro pastatų, 28,1 ha ploto parkas su tvenkiniais. Muziejus turi du filialus: Laisvės kovų istorijos muziejų Obeliuose ir Kriaunų istorijos muziejų. Muziejaus fonduose per 80 metų sukaupti ir saugomi gausūs archeologijos, istorijos. numizmatikos, dailės, etnografijos ir kt. muziejiniai rinkiniai, kuriuos sudaro per 100 tūkstančių eksponatų. Muziejaus stacionarios ekspozicijos ir parodų salės užima per 1600 m2. Ypač unikali ir vertinga dvarų kultūros paveldo kolekcija, eksponuojama autentiškai atkurtose dvaro rūmų salėse. Lankytojai gali susipažinti su garsiausio XX a. Lietuvos dievdirbio Liongino Sepkos drožinių ekspozicija, vienintele Lietuvoje prakartėlių kolekcija. Muziejaus veikla orientuota ne tik i tiriamąją ekspozicinę veiklą. Muziejininkai rengia mokslines, teorines --- praktines konferencijas, simpoziumus, diskusijų vakarus, leidinių pristatymus, susitikimus su dailininkais, organizuoja jų kūrybos parodas, plenerus. kasmet muziejuje surengiama 130 - 140 įvairiausių renginių, parodų. Ypatingai didelis dėmesys pastaraisiais metais muziejaus darbe skiriamas edukacinei veiklai. Yra parengta virš 30 įvairių edukacinių programų, kuriose dalyvauja ir vaikai, ir suaugusieji, įtraukiant į šią veiklą ir socialinės atskirties grupes. Už edukacinę veiklą Rokiškio krašto muziejus 2010 m. apdovanotas Kultūros ministerijos premija. 2011 m. muziejus pripažintas EDEN konkurso „Lietuvos turizmo traukos vietovė 2011 Atstatyti ir turizmui pritaikyti statiniai“ nugalėtoju.

Savivaldybė: Rokiškio rajono savivaldybė Veikla: Gyvūnų globa, Informacinės technologijos, Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija

Rokiškio kultūros centras

Rokiškio kultūros centras - Rokiškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įvairias kultūros sritis bei meno žanrus puoselėjanti ir skleidžianti organizacija. Kultūros centre puoselėjama ir įgyvendinama regiono etninė kultūra, mėgėjų, profesionalusis bei kino menas, plėtojama edukacinė, pramoginė ir projektinė veikla. Kultūros centras organizuoja valstybinių ir kalendorinių švenčių minėjimus, pramoginius ir projektinius renginius, vykdo mėgėjų meno kolektyvų ir profesionalaus meno sklaidą. Kultūros centre veiklą vykdo 13 mėgėjų meno kolektyvų: suaugusiųjų, vaikų ir senjorų teatrai, suaugusiųjų ir vaikų folkloro ansambliai, vaikų, moterų, vyrų vokaliniai ansambliai, vaikų ir jaunimo pramoginių šokių grupės, istorinių šokių grupė, moterų linijinių šokių grupė. Kultūros centre muzikinę meninę veiklą vykdo profesionalių muzikantų kvartetas, yra įkurtas "Jaunųjų lyderių klubas" bei vykdomos įvairios edukacinės veiklos vaikams (vasaros dienos stovyklos, neformalaus švietimo programos) ir suaugusiems (užsiėmimai mamoms su kūdikiais nėšinėse ir kt.).Kultūros centras turi gilias tradicijas, organizuojant plataus masto teatro meno festivalius "Vaidiname Žemdirbiams" ir "Interrampa".

Savivaldybė: Rokiškio rajono savivaldybė Veikla: Informacinės technologijos, Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija

Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

Viešoji įstaiga Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal Šeimos gydytojo medicinos normą, taip pat teikiamos greitosios medicinos pagalbos paslaugos viso rajono gyventojams.

Savivaldybė: Rokiškio rajono savivaldybė Veikla: Sveikatos

Rokiškio rajono ligoninė

Rokiškio rajono ligoninė teikia pirmines stacionarines ir antrines ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pagal įstaigoje galiojančias licenzijas.

Savivaldybė: Rokiškio rajono savivaldybė Veikla: Sveikatos

Rokiškio rajono vietos veiklos grupė

Rokiškio rajono vietos veiklos grupė (toliau VVG) – tai, savanorišku darbu savo veiklą grindžianti nevyriausybinė organizacija, vienijanti aktyvius žmones iš nevyriausybinių organizacijų, savivaldos institucijų ir verslo struktūrų. VVG siekia gerinti gyvenimo kokybę kaime – kurti patrauklią kaimo aplinką, skatinti vietos gyventojų socialinį, ekonominį aktyvumą ir stiprinti bendruomeniškumą. VVG šiuo metu įgyvendina „Rokiškio kaimo strategiją 2014-2020“. Savo darbą organizuoja per projektinę veiklą. VVG skatina darnią teritorijos plėtrą bei dalyvauja kitų institucijų, organizacijų vykdomoje šios krypties veikloje, vykdo VVG teritorijos gyventojų mokymą, švietimą ir taip skatina krašto socialinę ir ekonominę gerovę bei prisideda prie bendruomenių telkimosi, vystymosi. VVG dalyvauja įvairioje tiek kultūrinėje, tiek socialinėje veikloje, rengia bei įgyvendina projektus, prisideda prie kitų projektų įgyvendinimo.

Savivaldybė: Rokiškio rajono savivaldybė Veikla: Informacinės technologijos, Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija

Rokiškio socialinės paramos centras

Rokiškio socialinės paramos centras teikia socialines paslaugas Rokiškio rajono gyventojams. Lankomosios priežiūros padalinys teikia asmens namuose paslaugas informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, maisto produktų nupirkimo, pristatymo, pagalbą ruošiant maistą, pagalbą buityje ir namų ruošoje, kitos paslaugos. Dienos centras jaunuoliams teikia paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, socialinių įgūdžių palaikymo, asmeninės higienos paslaugų organizavimo. Centre vyksta darbinio užimtumo, darbinių įgūdžių užsiėmimai. Obelių savarankiško gyvenimo namuose teikiamos socialinės priežiūros paslaugos. Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos centre teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo, darbinio užimtumo, meninio lavinimo paslaugos sutrikusio intelekto asmenims.

Savivaldybė: Rokiškio rajono savivaldybė Veikla: Socialinė, Sveikatos

VšĮ Rokiškio jaunimo centras

VšĮ Rokiškio jaunimo centras nuo 2008 metų vykdo atvirą darbą su mažiau galimybių turinčiu 13-30 metų jaunimu. Atviras darbas yra viena iš darbo su jaunimu formų, suteikianti prasmingos veiklos ir turiningo laisvalaikio galimybes savirealizacijos erdvės nerandančiam jaunimui bei palengvina atskirtį patiriančių jaunų žmonių integraciją į visuomenę. Per dieną jaunimo centre apsilanko apie 30-40 lankytojų, buriasi neformalios jaunimo grupės: Rokiškio rajono mokinių taryba, „Savanorystės Ambasadorių" tinklo atstovai , sporto, šokių, stalo teniso, biliardo, DJ-ėjų, muzikos mėgėjų grupės. Rokiškio jaunimo centras nuo 2010 metų pradėjo aktyvią tarptautinę jaunimo projektinę veiklą kaip vykdytojai ir partneriai. Įgyvendinti 5 tarptautiniai jaunimo mainų, demokratiškumo projektai, išsiųsta 30 jaunuolių į kitų šalių vykdytus projektus. Nuo 2013 metų jaunimo centre veikia „Eurodesk“ jaunimo informavimo taškas. 2014 metais jaunimo centras buvo akredituotas Jaunimo savanoriškos tarnybos. Pagal JST programą savanoriavo du jaunuoliai. Savanoriai įgijo kompetencijų ir patirties savanoriaudami atviro darbo su jaunimu veikloje, dalyvaudami mokymuose, seminaruose, projektuose. Nuo 2015 metų jaunimo centre veikia vaikų dienos centras „Kad būtume drauge”. Jaunimo centre veikia rankdarbių, pynimo iš vytelių, medžio darbų, dailės, keramikos ir informacinių technologijų būreliai. Vykdomos edukacinės, pilietinės, kultūrinės programos. Jaunimo centre savanoris įgyja asmeninių, socialinių ir profesinių kompetencijų ir darbo patirties. Tai padeda jiems pasirinkti profesiją, sugrįžti į formaliojo švietimo sistemą ir (ar) pasirengti darbo rinkai.

Savivaldybė: Rokiškio rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto, Švietimo

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Rokiškio vaikų dienos centras

Nors savivaldybės teritorijoje stengiamasi padėti socialinės rizikos šeimoms, teikiant materialinę ir finansinę paramą, tačiau ši parama kol kas nepakankamai padeda sumažinti šeimų ir vaikų socialinę atskirtį, socialinių paslaugų ir paramos stoką. Todėl "Gelbėkit vaikus' Rokiškio vaikų dienos centras imasi iniciatyvos ir stengiasi padėti spręsti vaiko gerovės, šeimų socialinės atskirties mažinimo problemas. plėtoti ir teikti nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas soc. rizikos vaikams ir jų šeimoms savivaldybėse Centro veikla: Pagrindiniai "Gelbėkit vaikus” Rokiškio vaikų dienos centro veiklos tikslai - mažinti vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, socialinę atskirtį, teikiant socialines paslaugas ir ugdymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir vaikams. Atsižvelgiant į tai dienos centre teikiamos: dienos socialinės priežiūros paslaugos socialinės rizikos šeimų vaikams ir jų tėvams (informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo); sockultūrinės paslaugos (maitinimas, rankdarbių, dailės ir muzikos užsiėmimai, diskusijos, popietės, šventiniai renginiai, akcijos, išvykos); vaiko gebėjimų vystymo paslaugos: formalaus ugdymo priežiūra ir kontrolė, ilgalaikė paskatinimų sistema, neformalus ugdymas Centre - dainavimas, šokiai, retorika ir kt. bei neformalus ugdymas įvairiuose būreliuose; socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos (užsiėmimai vaikų grupėse pagal specialiai parengtas veiklos programas (bendravimo, konfliktų sprendimo, taisyklių laikymosi ir kt.), psichosocialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai, kompiuterinio raštingumo įgūdžių lavinimas); vaikų poilsio organizavimo paslaugos: per vasaros atostogas įgyvendinamos vaikų poilsio stovykla, išvykos ir ekskursijos; Socialinio darbo su Centrą lankančių vaikų tėvais (paskaitos, diskusijos, bendri susirinkimai, individualios konsultacijos, šeimų lankymas namuose, bendrų renginių (švenčių, ekskursijų, išvykų) organizavimas;

Savivaldybė: Rokiškio rajono savivaldybė Veikla: Socialinė