PO akreditacija

Savanorius priimančių organizacijų akreditacija pradėta vykdyti 2013 metais projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ metu, vėliau tęsta įgyvendinant projektą „Atrask save“. Per šį laikotarpį akredituota šimtai jaunimo  ir su jaunimu dirbančių organizacijų. Tikime, kad kokybiška ir nenutrūkstanti savanoriška veikla yra svarbi jaunimui, todėl turi būti jaunimo politikos prioritetas ir siekiame užtikrinti savanorius priimančių organizacijų kokybiškos veiklos tęstinumą.

Atnaujintas savanorius priimančių organizacijų akreditacijos aprašas atneša kelias naujoves šioje veikloje. Organizacijos teikiančios paraiškas gali gauti 3 metų akreditaciją arba pakartotinę akreditaciją 2 metams. Organizacijos, kurios buvo akredituotos projektuose „Jaunimo savanoriška tarnyba“ ar „Atrask save“ gali kreiptis dėl pakartotinės akreditacijos suteikimo.

 

 

Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarka (ATNAUJINTA 2019-09-03)

Atnaujintoje akreditacijos tvarkoje numatyta sudaryti sąlygas visoms organizacijoms tobulėti, todėl kiekviena organizacija pateikusi paraišką ir susitikus su ekspertu gaus rekomendacijas savo veiklai tobulinti, neatsižvelgiant į galutinį eksperto sprendimą. Tokiu būdu siekiama, kad jaunimo savanorius priimančios organizacijos būtų atsinaujinančios ir atliepiančios besikeičiančius jaunimo poreikius.

Iki šiol vykdytos savanorius priimančių organizacijų akreditacijos vyko tik projektinių veiklų rėmuose, tuo tarp šios jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditacijos procesas sukurtas remiantis išmoktomis gerosiomis patirtimis ir skirtas palaikyti organizacijas bei sudaryti sąlygas dalyvauti kuriamame nacionaliniame savanorystės modelyje, o tuo pačiu tęsti pradėtas veiklas.

Jaunimo savanorius priimančios organizacijos akreditaciją sudaro 3 etapai:

1. Paraiškos pateikimas – organizacijos norinčios gauti akreditaciją ar pakartotinę akreditaciją turi užpildyti paraišką, kurioje pateikiama informacija apie organizacija, jos veiklas ir planus.

Paraišką galite rasti čia: Paraiška(atnaujinta) , anketa

Užpildytą, vadovo pasirašytą (pdf) paraišką bei redaguojamą word dokumentą (kad galėtume įkelti į duomenų bazę), prašome atsiųsti Jaunimo reikalų departamentui el. pašto adresu [email protected] 

Daugiau apie akreditacijos procesą: organizacijų akreditavimo aprašas.

2. Paraiškos vertinimas ir susitikimas – organizacijos paraišką vertina Jaunimo reikalų departamento darbuotojai ir išoriniai ekspertai, kurie susitinka su organizacijos atstovais. DĖMESIO: dėl didelio susidomėjimo prioriteto tvarka lankome organizacijas, kurios jau turi kandidatų tapti JST savanoriais, tokiu atveju, prašome siunčiant paraišką nurodyti laiške, jog turite savanorę(-į/-ių). Susitikimo metu ekspertai bendrauja su organizacijos atstovais tiek dirbančiais administracinį darbą ir galbūt neturinčiais tiesioginio kontakto su savanoriais, tiek su atsakingais už priimamų savanorių programos įgyvendinimą. Šio susitikimo metu siekiama įvertinti organizacijos pasiruošimą, galimybes ir erdvę tobulėti.

Vertinimas vykdomas pagal Aprašo rekomendacijas ir vertinimo anketa.

3. Sprendimas ir rekomendacijos – po susitikimo su organizacija ekspertai remdamiesi pateikta informacija organizacijos paraiškoje ir susitikimo metu priima sprendimą dėl akreditacijos ir rengia rekomendacijas tolimesniam organizacijos tobulėjimui.

Jei organizacija jau buvo akredituota „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ ar „Atrask save“ projekto metu, ji gali kreiptis dėl pakartotinės akreditacijos. Pakartotinės akreditacijos metu organizacija taip pat turės pateikti paraišką, gaus ekspertų rekomendacijas, tačiau susitikimas su organizacija galės būti įgyvendinamas nuotoliniu būdu.  

Jei organizacija jau yra akredituota priimti savanorius pagal Europos savanorių tarnybos ar Europos solidarumo korpuso programas, ji gali kreiptis dėl supaprastintos akreditacijos. Supaprastintos akreditacijos metu organizacija turi taip pat pateiti paraišką, o su ja ir duomenis apie galiojančios akreditaciją bei patvirtinimą, kad yra susipažinusi su Jaunimo savanoriškos tarnybos reikalavimais. 

Organizacijos, kurioms nebus suteiktos akreditacijos, įgyvendinusios ekspertų teiktas rekomendacijas galės iš naujo kreiptis dėl akreditacijos ar pakartotinės akreditacijos po ne anksčiau kaip 1 mėnesio.

Skatiname organizacijas kuo anksčiau kreiptis ir teikti paraiškas dėl organizacijų akreditacijos siekiant užtikrinti sklandų bendradarbiavimą ir nenutrūkstamą akredituotų organizacijų darbą.

Daugiau informacijos galite teirautis:
Eglė Jakutienė tel. +37068361927 arba el. p.: [email protected] 

Atnaujinta 2020-07-27

Paieška