SVOO akreditacija

Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos (toliau - SVO organizacija) yra vienos iš kertinių Jaunimo savanoriškos tarnybos organizacijų, įgyvendinančios programą apskrityse ir savivaldybėse. SVO organizacijoje savanoriauja arba dirba mentorius, organizacija siekia surasti geriausiai savanorio poreikius atitinkančią organizaciją ir užtikrinti kokybišką savanoriškos veiklos įgyvendinimą bei įgytų kompetencijų į(si)vertinimą. SVO organizacijos palaiko priimančių organizacijų tinklą, teikia administracinę ir metodinę pagalbą įgyvendinant programą. 

SVO organizacija gali tapti tik nevyriausybinės organizacijos, kurios yra akredituojamos 3 metų laikotarpiui. 

SVO organizacijų akreditaciją tvirtina Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius įsakymu.

Nuo 2020-03-04  SVO organizacijų akreditacija vykdoma pagal Jaunimo savanorišką veiklą organizauojančių organizacijų akreditavimo tvarkos apraše nustatytą tvarką (2020-12-17 aprašas atnaujintas, su atnaujinimais galite susipažinti čia). Organizacijos siekiančios tapti SVO organizacija turi pateikti akreditacijos paraišką ir Aprašo 15 punkte nurodytus dokumentus:

- potencialios SVO organizacijos steigimo dokumentai (įstatų, nuostatų ar kt.);

- dokumentas, patvirtinantis, kad potencialios SVO organizacijos vadovas yra įstaigos vadovas (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduotas Juridinių asmenų registro išrašas);

- mentoriaus (-ių) patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą programą patvirtinantys dokumentai (pvz., gyvenimo aprašymas);

- jei potencialią SVO organizaciją atstovauja ne jos vadovas, – dokumentas, patvirtinantis asmens teisę veikti jos vardu;

- asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija, užpildyta pagal Aprašo nustatytą formą (Aprašo 2 priedas).

Akreditacijos dokumentai primami visus metus, dokumentų vertinimas ir Komisijos posėdžiai organizuojami kas 3 mėn. (sausio mėn., balandžio mėn., liepos mėn., spalio mėn.)

Daugiau informacijos galite teirautis: 
Justina Krauledaitė tel. +37068361927 arba el. p.: [email protected]

Atnaujinta 2021-02-08

 

Paieška