SVO akreditacija

Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos (toliau - SVO organizacija) yra vieną iš kertinių Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo dalių. SVO organizacijoje savanoriauja arba dirba mentorius, organizacija siekia surasti geriausiai savanorio poreikius atitinkančią organizaciją ir užtikrinti kokybišką savanoriškos veiklos įgyvendinimą bei įgytų kompetencijų į(si)vertinimą. 

SVO organizacijų akreditacija pradėta įgyvedinti 2018 metais Jaunimo savanoriškos tarnybos programos įgyvendinimo metu. SVO organizacija gali tapti tik nevyriausybinės organizacijos, kurios yra akredituojamos 1 metų laikotarpiui iki 2019 m. lapkričio mėn. 

Pirmais SVO organizacijų akreditavimas buvo vykdomas Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo ir jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2018–2019 metais konkurso metu. Šio konkurso metu organizacijos buvo vertinamos 2 arba 3 išorinių ekspertų bei vertinimo komisijos (Komisijos sudėtis).

SVO organizacijų akreditaciją tvirtina Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius įsakymu:

SVO akreditacijos patvirtinimas 2018 m. spalio 17 d. 

SVO akreditacijos patvirtinimas 2018 m. spalio 25 d. 

Šiuo metu Jaunimo savanoriškos tarnybos programoje akredituotos SVO organizacijos:

VšĮ Socialinis veiksmas

Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga "Apvalus stalas"

Šakių atviras jaunimo centras

VšĮ „Ne imti, bet duoti“

Verslo ir lyderystės akademija "In corpore"

VšĮ "Actio Catholica Patria"

VšĮ Asmenybės ugdymo kultūros centras

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba "Apskritas stalas"

LPF "G vaikų pasaulis"

Visuomenės ir verslo plėtros institutas

Klaipėdos r. visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritas stalas"

 

Daugiau informacijos galite teirautis: 
Justina Lukaševičiūtė tel. 8 683 63071 arba el. p.: [email protected]

 

Paieška