SVO akreditacija

Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos (toliau - SVO organizacija) yra vieną iš kertinių Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo dalių. SVO organizacijoje savanoriauja arba dirba mentorius, organizacija siekia surasti geriausiai savanorio poreikius atitinkančią organizaciją ir užtikrinti kokybišką savanoriškos veiklos įgyvendinimą bei įgytų kompetencijų į(si)vertinimą. 

 

Šiuo metu Jaunimo savanoriškos tarnybos programoje akredituotos SVO organizacijos:

VšĮ "Socialinis veiksmas" (Vilnius)

Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius (Pakruojis)

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga "Apvalus stalas" (Rokiškis)

Biržų jaunimo klubas "Žalias!" (Biržai) 

Šakių atviras jaunimo centras (Šakiai)

VšĮ „Ne imti, bet duoti“ (Vilnius)

Verslo ir lyderystės akademija "In corpore" (Palanga)

VšĮ "Actio Catholica Patria" (Kaunas)

VšĮ "Asmenybės ugdymo kultūros centras" (Klaipėda)

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba "Apskritas stalas" (Marijampolė)

LPF "G vaikų pasaulis" (Mažeikiai)

Visuomenės ir verslo plėtros institutas (Vilnius)

Panevėžio jaunimo orgnizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“(Panevėžys)

Šilalės rajono jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritasis stalas" (Šilalė)

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija "Apskritasis stalas" (Klaipėda)

LPF "Tavo svajonė" (Kėdainiai) 

Jaunimo asociacija "Tau penki" (Biržai)

Asociacija "Laisvieji piliečiai"

VšĮ "Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras"

Asociacija "Padėkime vaikams"

Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga "Tauragės apskritasis stalas"

Asociacija "Mes šeima" (Telšiai)

Akmenės Jaunimo Apskritasis Stalas 

Jaunimo klubas "Ekipa" (Veiviržėnai)

VšĮ "Jaunimo edukacinis centras" (Šilutė)

   

SVO organizacijų akreditacija pradėta įgyvedinti 2018 metais Jaunimo savanoriškos tarnybos programos įgyvendinimo metu. SVO organizacija gali tapti tik nevyriausybinės organizacijos, kurios yra akredituojamos 3 metų laikotarpiui. 

Pirmais SVO organizacijų akreditavimas buvo vykdomas Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo ir jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2018–2019 metais konkurso metu. Šio konkurso metu organizacijos buvo vertinamos 2 arba 3 išorinių ekspertų bei vertinimo komisijos (Komisijos sudėtis).

SVO organizacijų akreditaciją tvirtina Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius įsakymu.

 Nuo 2018 m. gruodžio 21 d. SVO organizacijų akreditacija vykdoma pagal Jaunimo savanorišką veiklą organizauojančių organizacijų akreditavimo tvarkos apraše nustatytą tvarką. Organizacijos siekiančios tapti SVO organizacija turi pateikti akreditacijos paraišką ir Aprašo 15 punkte nurodytus dokumentus:

- potencialios SVO organizacijos steigimo dokumentai (įstatų, nuostatų ar kt.);

- dokumentas, patvirtinantis, kad potencialios SVO organizacijos vadovas yra įstaigos vadovas (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduotas Juridinių asmenų registro išrašas);

- mentoriaus (-ių) patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą programą patvirtinantys dokumentai (pvz., gyvenimo aprašymas);

- jei potencialią SVO organizaciją atstovauja ne jos vadovas, – dokumentas, patvirtinantis asmens teisę veikti jos vardu;

- asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija, užpildyta pagal Aprašo nustatytą formą (Aprašo 2 priedas).

Akreditacijos dokumentai primami visus metus, dokumentų vertinimas ir Komisijos posėdžiai organizuojami kas 3 mėn. (sausio mėn., balandžio mėn., liepos mėn., spalio mėn.)

 

Daugiau informacijos galite teirautis: 
Justina Lukaševičiūtė tel. 8 683 63071 arba el. p.: [email protected]

 

Paieška