Europos JC platforma

Europos jaunimo centrų platforma (angl. European Platform for Youth Centres, toliau - EJCP). Tikslas: keitimasis patirtimi ir dalijimasis žiniomis tarp centrų. Ji užtikrina, kad tinkle veiktų centrai, kurie turi Kokybės ženklą (angl. Quality Label) ir tie, kurie siekia jo įgijimo. Europos jaunimo centrų platforma yra organizuojama kasmet bei kasmet skiriasi tų metų platformos pagrindiniai uždaviniai. Koordinuoja: ES Taryba. Atstovai: platformoje dalyvauja jaunimo centrų lyderiai, siekiantys Kokybės ženklo bei jau jį turintys; politikos formuotojai bei sprendimų priėmėjai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, ekspertai, Europos Tarybos atstovai, kurių veikla susijusi su jaunimo politika. [ Oficiali EJCP svetainė ](http://www.youthforum.org/)

Paieška