Kokybiško darbo su jaunimu darbo grupė

Kokybiško darbo su jaunimu darbo grupė (angl. The Expert Group on youth work quality systems in EU Member States/Youth Working Party).

Tikslas: kokybiško darbo su jaunimu, jaunimo užimtumo analizė vietos, nacionaliniu, tarptautiniu lygmeniu, dalinimasis praktika bei veiksmų plano situacijos gerinimui rengimas. Vienas darbo grupės tikslų: išnagrinėti, kaip galima skatinti jaunimo kūrybiškumą ir inovatyvias galimybes nustatant kompetencijas ir įgūdžius, įgytus neformalaus mokymosi metu.

Koordinuoja: ES Taryba.

Atstovai: 24 iš ES valstybių.

Pastabos: Lietuva vykdė Atvirų jaunimo centrų analizę.

Paieška