Jaunų žmonių įtraukimas į sprendimų savivaldybėje priėmimą

Gerieji pavyzdžiai ir jų reglamentavimas:

Kauno miesto akademinių reikalų taryba

Tarybos tikslai:

7.1. stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės ir akademinės bendruomenės;
7.2. patarti Savivaldybei kuriant studijoms, mokslui ir akademinei bendruomenei palankią aplinką;
7.3. patarti Savivaldybės tarybai kuriant universitetinio Baltijos jūros regiono miesto įvaizdį;
7.4. padėti kurti studijoms, mokslui palankaus miesto įvaizdį.

Nuoroda į papildomą informaciją


Marijampolės regiono plėtros taryba

Į Marijampolės plėtros tarybą įtrauktas Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos ,,Apskritas stalas" pirmininkas. Skatiname savivaldybes deleguoti jaunimo organizacijų atstovus į regionų plėtros tarybas.

Nuorodą į tarybą


Vilniaus miesto vietos veiklos grupė

Tikslas - pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir bendruomenių socialinę integraciją Vilniaus miesto tikslinėje teritorijoje.

Vilniaus miesto vietos veiklos grupės viena iš steigėjų yra Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritas stalas".

Nuoroda į organizacijos tinklapį


Klaipėda - Europos jaunimo sostinė 2021

Tikslas - įtraukti jaunimą aktyviau dalyvauti miesto gyvenime, suteikti daugiau galių formuoti jaunimo politiką, pritraukti Europos jaunimo dėmesį, pristatyti miestą tarptautiniame kontekste ir stiprinti Europos jaunimo identitetą.

Nuorodą į puslapį


Klaipėdos rajono jaunimo reikalų taryba

Jaunimo reikalų tarybos tikslai yra:

  • bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose;
  • koordinuoti savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą;
  • užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus;
  • stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų.
Tarybos įgyvendinti pasiūlymai, kuriantys draugišką jaunimui savivaldybę 2019 m.:
  • organizuota ir finansuota Jaunimo vasaros akademija "Kartu mes galim daug";
  • Gargždų atvirojo jaunimo centro patalpos nuomotos kaip bendrabutis, kuriame apgyvendinami tarptautiniai savanoriai;
  • jaunimo darbuotojams, vykdantiems mobilųjį darbą su jaunimu, leista naudotis panaudos pagrindais savivaldybės administracijos tarnybiniu automobiliu.

Daugiau informacijos


Atnaujinta 2020-03-31

Paieška