JGI partneriai

Projekto metu, dėl tikslinės grupės specifiškumo ir poreikio kompleksinei pagalbai, Partneriai teiks „Asmeninių ir tarpasmeninių kompetencijų ugdymo paslaugas“ (čia asmeninės kompetencijos suprantamos kaip gebėjimai, vertybės, nuostatos, kurios reiškiasi tam tikromis asmens savybėmis bei kryptingumu) pagal atrankos metu pateiktas, pačių parengtas programas.

Programose numatytos veiklos, kurios susideda iš teorinių žinių ir praktinių įgūdžių perteikimo.

Kiekvienoje programoje dalyvavęs jaunas žmogus žinos ir mokės:

  • darbo grupėje / komandoje pagrindinius etapus bei grupės narių vaidmenis, komunikacijos proceso eigą;
  • sudėtingų situacijų (streso, konflikto) įveikimo priemones ir būdus;
  • konstruktyvaus problemų sprendimo strategijas;
  • įvertinti savo asmeninius privalumus ir trūkumus, pažinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses;
  • įvertinti savo vietą socialiniuose santykiuose, suprasti jos reikšmę ir keitimo galimybes;
  • konstruktyviai spręsti iškylančias problemas;
  • priimti savo jausmus ir suprasti jų išraiškos reikšmę socializacijos proceso efektyvumui;
  • pasitikėti savimi ir adekvačiai vertinti save socialiniuose santykiuose.

Į partneres organizacijas jaunus žmones palydės Jaunimo garantijų iniciatyvų (toliau - JGI) koordinatorius, kuris bendradarbiaus su organizacijų darbuotojais iškart po individualių veiklos planų (toliau - IVP) jaunuoliui sudarymo.

Planuojama, jog Partnerių įgyvendinamų programų veiklose sudalyvaus 250 Projekto dalyvių.

Partneriai yra atrinkti, remiantis Departamento direktoriaus 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 2V-167 (1.4) "Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo partnerių atrankos nuostatų patvirtinimo" ir 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2V-223 (1.4) "Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo partnerių atrankos nuostatų patvirtinimo pakeitimo". Su nuostatais galite susipažinti čia: nuostatai (2018 m. spalio 4 d.)nuostatai (2018 m. gruodžio 31 d.)

Asmeninių / Tarpasmeninių kompetencijų veiklą organizuojantys partneriai:

 

Pavadinimas Adresas Elektroninis paštas
Vilniaus arkivyskupijos Caritas Odminių g. 12, Vilnius [email protected]
VšĮ „Gerumo rankos“ Vytelių g. 17, Kaunas [email protected]
Elektrėnų kultūros centras Draugystės g. 2, Elektrėnai [email protected]
Gargždų atviras jaunimo centras Klaipėdos g. 74, Gargždai, Klaipėdos raj. [email protected]
Joniškio Algimanto Raudonikio atviras jaunimo centras Vilniaus g. 14, Joniškis [email protected]
Panevėžio atviras jaunimo centras Ramygalos g. 18, Panevėžys [email protected]

 

Savanorišką veiklą organizuojantys partneriai:

Pavadinimas

Adresas

El. paštas

Viešoji įstaiga "Socialinis veiksmas"

Šeškinės g. 65, Vilnius

[email protected]

Labdaros ir paramos fondas ,,Pagalbos namuose tarnyba"

Aukštaičių g. 6, Kaunas

[email protected]

Planuojama, kad savanoriškos veiklos organizavime sudalyvaus 100 projekto dalyvių: 50 bedarbių, atėjusių per Užimtumo tarnybą ir 50 projekto dalyvių (NEET) jaunuolių, neregistruotų Užimtumo tarnyboje.


Informacija atnaujinta 2019 10 08

 

Paieška