Kontaktai

Jaunimo reikalų departamento darbuotojai ir jų kontaktai

Pareigos

Vardas, pavardė

 Kontaktai

Direktorius

Jonas Laniauskas

 Tel. 8 650 80798 

 el.paštas [email protected]

Vyriausiasis specialistė (vidaus auditui)

Marytė Duksaitė

 el.paštas [email protected]

Direktoriaus pavaduotojas/-a

-

-

Bendrųjų reikalų skyrius

Skyriaus vedėjas/-a

-

-

Vyriausioji patarėja, l.e.skyriaus vedėjos pareigas (skyriaus veiklos administravimas, personalas, emocinės (psichloginės) paramos linijos)

 Tatjana Gurova

 Tel. 8 616 03883

 El. Paštas Tania.Gurova @jrd.lt

Vyriausioji finansininkė (Erasmus+: jaunimo dalis ir Europos solidarumo korpuso programos)

 Olga Bakulo

 Tel. 8 685 41930

 El. paštas [email protected]

Bendrųjų reikalų administravimo specialistė

 Simona Komarova

 Tel. 8 634 08 299

 El. paštas [email protected]

Vyriausioji specialistė viešųjų   pirkimų klausimais

 Janina Škoda

 El. paštas [email protected]

Vyriausioji specialistė teisės   klausimais

 Ramunė Beniušytė

 El. paštas [email protected]

Vyriausioji specialistė

 Tatjana Muraško

 Tel. 8 685 55613

 El. paštas [email protected]

Finansų administravimo specialistas

 Nerijus Žutautas

 Tel. 8 655 80534

 El. paštas [email protected]

Vyriausiasis specialistas/-ė (IT)

-

 El. paštas [email protected]

Vyriausiasis specialistas/-ė (Komunikacija)

-

-

Specialistas/-ė (ūkio dalis)

-

-

Nacionalinės jaunimo politikos skyrius

Skyriaus vedėjas/-a

-

-

Vyriausiasis patarėjas tarpžinybiniam ir tarpsektoriniam bendradarbiavimui

 Juozas Meldžiukas

 Tel. 8 647 90003

 El. paštas [email protected]

Vyriausioji patarėja (mobilus darbas su jaunimu, darbas su jaunimu gatvėje, jaunimo darbuotojai)

 Eglė Došienė

 Tel. 8 655 88322

 El. paštas [email protected]

Vyriausioji specialistė (darbas su jaunimo reikalų koordinatoriais)

 Laima Jasionytė

 Tel. 8 634 53 842

 El. paštas [email protected]

Vyresnioji patarėja

 

 

Vyresnioji patarėja (atvirasis darbas su jaunimu, atvirieji jaunimo centrai ir atvirosios jaunimo erdvės)

 Gintarė Stankevičienė

 Tel. 8 683 63179

 El. paštas [email protected]

Vyriausiasis specialistas (jaunimo organizacijos, jaunimo informavimas ir konsultavimas)

 Darius Grigaliūnas

 Tel. 8 633 46057

 El. paštas [email protected]

 Projektų ir programų vadovė   (Jaunimo savanoriškos tarnybos   administravimas)

 Sandra Gaučiūtė

 Tel. 8 633 21906

 El. paštas [email protected]

 Jaunimo savanoriškos tarnybos   koordinatorė

 Justina Krauledaitė

 Tel. 8 683 61927

 El. paštas [email protected]

 Vyriausioji specialistė (tarptautiniai fondai, tarptautinis bendradarbiavimas, užsienio lietuvių jaunimo organizacijų palaikymas)

 Gabija Balzarevičiūtė

 Tel. 8 683 63071

 El. paštas [email protected]

Tarptautinės jaunimo politikos skyrius

Skyriaus vedėja/-a

Loreta Eimontaitė

Tel. +370 650 14052

El. paštas [email protected]

Vyriausioji specialistė, l.e.skyriaus vedėjos pareigas (skyriaus veiklos administravimas, Erasmus+ jaunimo darbuotojų mobilumas, tarptautiniai mokymosi renginiai)

 Monika Paulauskaitė

 Tel. 8 607 20631

 El. paštas [email protected]

Vyriausioji specialistė (Erasmus+   bendradarbiavimo partnerystės, jaunimo dialogo projektai)

 Eglė Poteliūnė

 Tel. 8 607 20581

 El. paštas [email protected]

Vyriausioji specialistė („Europos  solidarumo korpusas“)

 Evelina Mikoleiko

 Tel. 8 607 12787

 El. paštas [email protected]

Vyriausioji specialistė („Europos  solidarumo korpusas“)

 Elena Judita Daukšaitė

 Tel. 8 607 12806

 El. paštas [email protected]

Vyriausioji specialistė (Erasmus+  jaunimo mainai)

 Rugilė Stakėnaitė

 Tel. 8 606 98294

 El. paštas [email protected]

Vyriausioji specialistė („Europos  solidarumo korpusas“)

 Karolina Lipnickienė

 Tel. 8 607 12830

 El. paštas [email protected]

Vyriausioji specialistė (jaunimo   dalyvavimo veiklos, solidarumo   projektai, Discover EU)

 Evelina Stanaitienė

 Tel. 8 671 69348

 El. paštas [email protected]

Vyriausioji specialistė (komunikacija)

Zita Šlepetienė

Tel. 8 607 20654

El. paštas [email protected]

 

Specialistė (Buhalterė)

 Audrutė Kaulinytė

 Tel. 8 650 13822

 El. paštas [email protected]

Specialistė (Buhalterė)

 Sigutė Narutė Šaduikytė

 Tel. 8 607 20664

 El. paštas [email protected]

Specialistė (projektų administravimas)

 Violeta Lukoitytė

 Tel. 8 607 12684

 El. paštas [email protected]

Projektas JUDAM

 Projekto JUDAM vadovė

 Ieva Brogienė

 Tel. 8 631 43310

 El. paštas [email protected]

 Projekto JUDAM veiklų   koordinatorė

 Ramunė Rinkūnienė

 Tel. 8 605 01626

 El. paštas [email protected]

 Projekto JUDAM metodininkė

 Enrika Lasinskienė

 Tel. 8 673 08 360

 El. paštas [email protected]

 Projekto JUDAM metodininkė

 Justyna Žuromskaja

 Tel. 8 605 01626

 El. paštas [email protected]

 Projekto JUDAM finansininkė

 Rūta Butavičienė

 El. paštas [email protected]

JUDAM koordinatoriai

 Vilniaus apskritis

Liudmila Baslykienė

Gintarė Adomaitytė – Čičiurkienė

Anželika Bielskienė

 Tel. 8 605 01867,

 el.paštas  [email protected]

 Tel. 8 605 03661, 

 el.paštas [email protected]

 Tel. 8 664 55864   

 el.paštas [email protected]

 Kauno apskritis

Alvija Dabregienė

Gabrielė Markūnaitė

Vita Kalinauskienė

 Tel. 8 605 01783,

 El.p.  [email protected]

 Tel. 8 605 01787,

 El.p.[email protected]

 Tel. 8 664 55863,

 El. p.  [email protected]

 Klaipėdos apskritis

Laura Lippaite

Dainius Kinderis

Loreta Vaičekauskienė

 Tel. 8 605 01548,

El. p. [email protected]   

Tel 865040462,

 El.p [email protected]

Tel. 8 605 02396,

El.p. [email protected]

 Šiaulių apskritis

Jūratė Sabaitė

Gintarė Januševičienė

 Tel. 8 670 23076,

 El. p.  [email protected]

 Tel. 8 601 45636,

 El. p.  [email protected]

 Panevėžio apskritis

Inga Grinskytė – Gulbinienė

Ieva Grigaitė

 Tel. 8 670 28420,

 El. p.  [email protected]

 Tel. 8 605 01776,

 El. p.  [email protected]

 Telšių apskritis

Agnė Vaitkienė

Loreta Vaičekauskienė

 Tel. 8 605 02386,

 El. p.  agne.vaitkiene[email protected]

 Tel. 8 605 02396, El. p.  [email protected]

 Tauragės apskritis

Vilma Liorančienė

Laura Mėlinavičienė

 Tel. 8 605 03598,

 El.p.  [email protected]

 Tel. 8 605 02453,

 El.p.  [email protected]

 Alytaus apskritis

Nida Apanavičienė

Jolanta Būtėnienė

 Tel. 8 605 01715,

 El.p.  [email protected]

 Tel. 8 664 36719,

 El. p.  [email protected]

 Marijampolės apskritis

Simonas Dainauskas

Kristina Mickevičienė

 Tel. 8 605 01759, El.p.  [email protected]

 Tel. 8 677 10840, El.p.  [email protected]

 Utenos apskritis

 

Gintautas Matulis

Renata Šilinskaitė

 Tel. 8 605 01596,

 El.p.  [email protected]

 Tel. 8 6 702 8371, El. p.  [email protected]

 

Paieška