Kontaktai

Jaunimo reikalų departamento darbuotojų sąrašas

Direktorius

Jonas Laniauskas

 Tel. 8 650 80798 

 el.paštas [email protected]

Bendrųjų reikalų administravimo specialistė

Julija Lekavičiūtė

 Tel. 8 634 08 299, 

 el.paštas [email protected]

Vyriausiasis patarėjas tapžinybiniam ir tarpsektoriniam bendradarbiavimui

Juozas Meldžiukas

 Tel. 8 647 90003,

 el.paštas [email protected] 

Vyriausioji patarėja (mobilus darbas su jaunimu, darbas su jaunimu gatvėje, jaunimo darbuotojai) Eglė Došienė

 Tel. 8 655 88322,

 el.paštas [email protected] 

Vyresnysis patarėjas informacijos analizei (užsienio lietuvių jaunimo organizacijos, jaunimo informavimas ir konsultavimas)

Darius Grigaliūnas

 Tel. 8 633 46057,

 el.paštas [email protected]

Vyresnioji patarėja (motinystės atostogose)

Valda Karnickaitė

 

Vyriausioji specialistė viešųjų pirkimų klausimais

Janina Škoda

 el.paštas [email protected]

Vyriausioji specialistė teisės klausimais

Ramunė Beniušytė

 
Vyriausioji specialistė darbui su jaunimui Gintarė Stankevičienė

 Tel. 8 683 63179,

 el.paštas [email protected]

Jaunesnysis koordinavimo specialistas (taptautiniai fondai ir tarptautinis bendradarbiavimas)

Gabija Balzarevičiūtė

 Tel. 8 683 63071,

 el.pašta [email protected]

Vyriausioji specialistė (darbas su jaunimo reikalų koordinatoriais)

Laima Jasionytė

 Tel. 8 634 53 842,

 el.paštas [email protected]

Vyriausioji patarėja (emocinės pagalbos linijos, personalas) Tania Gurova

 Tel. 8 616 03883,

 el.paštas [email protected] 

Projektų ir programų vadovė (Jaunimo savanoriškos tarnybos administravimas) Sandra Gaučiūtė

 Tel. 8 633 21906,

 el.paštas [email protected]

Jaunimo savanoriškos tarnybos koordinatorė Justina Krauledaitė

 Tel. 8 683 61927

el.paštas [email protected] 

Finansų administravimo specialistas Nerijus Žutautas

Тel. 8 655 80534 

el.paštas [email protected]

Projekto JUDAM vadovė

Ieva Brogienė

 Tel. 8 631 43310

 el.paštas [email protected]

 Projekto JUDAM veiklų koordinatorė

Anastasija Olenkovič

 Tel. 8 605 01626,

 el.paštas [email protected]

Projekto JUDAM metodininkė Enrika Lasinskienė

 Tel. 8 640 18797 

 el.paštas [email protected]

Projekto JUDAM metodininkė Justyna Žuromskaja

 Tel. 8 605 01626,

 el.paštas [email protected]

Projekto JUDAM finansininkė Rūta Butavičienė

 el.paštas [email protected]

Projekto JUDAM komanda  

Vilniaus apskritis

 • Liuda Baslykienė
 • Gintarė Adomaitytė-Čičiurkienė

 • Anželika Bielskienė

 Tel. 8 605 01867 El.p.  [email protected]

 Tel. 8 605 03661,  El.p[email protected]

 Tel. 8 664 55864    El.p.  [email protected]

Kauno apskritis

 • Alvija Dabregienė
 • Gabrielė Markūnaitė
 • Vita Kalinauskienė

 Tel. 8 605 01783, El.p.  [email protected]

 Tel. 8 605 01787,   El.p.[email protected]

 Tel. 8 664 55863, El. p.  [email protected]

Klaipėdos apskritis

 • Inga Kulikauskė

 • Ingrida Lingė  

 Tel. 8 605 01548, El. p.  [email protected]

 Tel. 8 605 01671, El. p.  [email protected] 

 Šiaulių apskritis 

 • Jūratė Sabaitė
 • Gintarė Januševičienė

 Tel. 8 670 23076, El. p.  [email protected]

 Tel. 8 601 45636, El. p.  [email protected]

Panevėžio apskritis

 • Inga Grinskytė

 Tel. 8 670 28420, El. p.  [email protected]

 Telšių apskritis

 • Agnė Vaitkienė
 • Loreta Vaičekauskienė

 Tel. 8 605 02386, El. p.  [email protected]

 Tel. 8 605 02396, El. p.  [email protected]

Tauragės apskritis
 • Vilma Liorančienė
 • Laura Mėlinavičienė

 Tel. 8 605 03598, El.p.  [email protected]

 Tel. 8 605 02453, El.p.  [email protected]

Alytaus apskritis

 • Nida Apanavičienė
 • Jolanta Būtėnienė

 Tel. 8 605 01715, El.p.  [email protected]

 Tel. 8 664 36719, El. p.  [email protected]

Marijampolės apskritis

 • Simonas Dainauskas
 • Kristina Mackevičienė

 Tel. 8 605 01759, El.p.  [email protected]

 Tel. 8 677 10840, El.p.  [email protected]

Utenos apskritis

 • Gintautas Matulis
 • Renata Šilinskaitė 

 Tel. 8 605 01596, El.p.  [email protected]

 Tel. 8 6 702 8371, El. p.  [email protected] 

JUDAM projekto koordinatorių pareigybės aprašymas

 

 

Paieška