Švedijos-Lietuvos bendradarbiavimo fondas kviečia teikti paraiškas

Švedijos-Lietuvos Bendradarbiavimo Fondas kviečia teikti paraiškas projektų, skirtų skatinti Lietuvos ir Švedijos jaunimo bendradarbiavimą, finansavimui.

Antras paraiškų teikimo periodas: 2021 m. rugpjūčio 27 d. - spalio 1 d.

Pagrindinis finansavimo tikslas - skatinti jaunų žmonių bendradarbiavimą siekiant ugdyti jų kūrybiškumą, inovatyvumą, socialinį verslumą ir skatinti kultūrinius bei kalbos mainus. Pareiškėjai privalo turėti partnertį atitinkamai Lietuvoje arba Švedijoje. Atsižvelgiant į pandeminę situaciją, Fondas specialų dėmesį teikia skaitmeniniams, vertimų bei žiniasklaidos projektams pagal šūkų "Create Yours".

Paraiškas gali teikti individualūs asmenys, organizacijos ar įstaigos. Daugiausiai projektams galima skirti suma - 5000 Eur. 

Visą informaciją apie paraiškų teikimo procesą galite rasti Švedijos-Lietuvos Bendradarbiavimo Fondo puslapyje: www.swelitfund.org

Paieška